An fhoghlaim chumaisc i scoileanna Steiner Waldorf

Image: Waldorf kindergarten in the UK

Sna laethanta seo is minic a chiallaíonn an fhoghlaim chumaisc i scoileanna teicneolaíocht dhigiteach a úsáid chun cur le modhanna teagaisc agus foghlama tráidisiúnta. Míníonn Martyn Rawson go nglacann oideachas Steiner Waldorf leis an bhfoghlaim chumaisc ar bhealach níos leithne - tuisicnt a thagann ó eispéireas coirp agus a leanann ar aghaidh go dtí úsáid na meán digiteach.

Cad é atá i gceist le hoideachas Steiner Waldorf?

Glacann oideachas Steiner Waldorf leis go dtagann páistí chun an tsaoil leis an acmhainneacht agus leis an bhfonn acu le caidrimh a chothú, agus chun sin a dhéanamh, éiríonn siad ábalta. Is féidir cur síos ar an bpróiseas seo mar iomlánaíoch agus coibhneasta as siocair go bhfuil sé ag iarraidh dul i ngleic leis an duine iomlán - corp, mothúcháin, agus intinn - sa phróiseas foghlama. Leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann le caidrimh: caidreamh an duine lena gcorp féin, le cultúir dhomhanda, agus lena gcuid timpeallachtaí fisiceacha agus nádúrtha.

Is orgáin choibhneasta iad ár n-inchinní agus ár néarchórais, agus tá eolas s'againne ar an domhan agus ár n-ábaltacht le gníomhú go nithiúil nasctha go dlúth leis an gcaidreamh coirp atá againn lenár dtimpeallacht. Mar dhaoine le coirp, tá muid leabaithe sa domhan agus ní breathnóirí éighníomhacha muid, ag scáthánú an méid a fheiceann muid 'istigh anseo' leis an méid a fheiceann muid 'amuigh ansin'.

Gan dul go ró-fhealsúnach leis, tá sé tábhachtacht a thuiscint go dtagann ár n-ábaltacht leis an réaltacht a thuisicnt lenár n-eispéireas ceadfach-mótair ar an bhfíor-dhomhan, agus tagann sé seo roimh ár dtuisicnt chognaíoch.

Spásanna foghlama i scoileanna Steiner Waldorf

Tá timpeallachtaí foghlama san fhíor-dhomhan forlíonta le foghlaim sa seomra ranga, ní an mhalairt. Aithníonn oideachas Steiner Waldorf é seo ar roinnt bealaí.

I bhfoghlaim na luath-óige, caitheann páistí cuid mhaith dá gcuid ama lasmuigh le linn na bliana agus déanann siad tascanna praiticiúla m.sh. bácáil, cócaireacht, glanadh agus garraíodóireacht.

Do pháistí idir 6 agus 14 bliain d'aois, bogann an curaclam amuigh faoin aer ó eispéiris a fháil ar nádúr chun é a léiriú trí sheisiúin phraiticiúla a bhaineann le, m.sh., tógáil tí agus feirmeoireacht thraidisiúnta, léarscáil a dhearadh, gualaigh a mhonarú, aol a theilgean, turais amuigh faoin aer ag tacú le bitheolaíocht agus tíreolaíocht, agus turgnaimh eolaíochta praiticiúla.

Déanann daltaí meánscoile intéirneachtaí praiticiúla san fheirmeoireacht agus san fhoraoiseacht a mhaireann trí sheachtain (aois 14-15), suirbhéireacht agus tionscal (aois 15-16), obair shóisialta (aois 16-17), agus tionscadail ghrúpa agus aonair (aois 17-18). Tagann grianghrafadóireacht, scannánaíocht, cáipéisíocht ar líne, podchraoltaí, dialanna fuaime, srl. le gach aon intéirneacht. Bíonn saothair dhramaíochta ann in áit gnáthcheachtanna sa seomra ranga agus glacann siad daltaí isteach i gcomhairleoireacht amharclainne, dearadh, éadaí a tháirgeadh, dearadh seit, soilsiú, ceol, margaíocht, aisteoireacht agus stiúradh fiú. Bunaítear gnólachtaí na ndaltaí a chuireann fíor-sheirbhísí ar fáil.

Tosaíonn an cur chuige foghlama leis an gcorp a chur i gcomhréir (cleachtaí chun ré-fheasacht a chruthú), eispéiris shaibhre, cuimhne, aisghábháil agus athchóiriú, roinnt agus cur i gcomparáid, coincheapa a thógáil agus iad seo a chur i gcomparáid le coincheapa reatha ina dhiaidh, agus coincheapa úra a nascadh le heolas atá ann cheana féin.

Tosaíonn curaclam na meán digiteach le híománna agus téacs a tháirgeadh agus anailís a dhéanamh orthu, sula mbogann tú ar aghaidh chun teicneolaíocht dhigiteach a úsáid. Tá an teicneolaíocht comhtháthaithe isteach i ngníomhaíochtaí nithiúla eile i gcónaí: cuir i gcás, agus iad ag déanamh staidéir ar nuacht sna meáin, déanann daltaí a bpáipéir nuachtáin féin (ar líne agus i gcóip chrua), scríobhann siad blaganna, déanann siad agallaimh fhíse, srl. Téann daltaí ar aghaidh ó theinící lámh-phriontála go dtí grafaicí ríomhaire, agus ó áireamháin mheicniúla go dtí prionsabal na n-áireamhán digiteach.

Ciallaíonn an fhoghlaim chumaisc gan rudaí a dhéanamh san fhíor-am agus san fhíor-spás, ach anailís agus machnamh a dhéanamh freisin ar an tionchar a bhíonn ag teicneolaíocht, IS agus na meáin dhigiteacha ar chaidrimh s'againne leis an domhan, le daoine eile agus linn féin, ar bhealaí dearfacha agus diúltacha araon.

Acmhainní breise:


Dr Martyn Rawson ina mhúinteoir Waldorf ó 1979, sa RA agus sa Ghearmáin araon. Múineann sé i Hamburg faoi láthair agus tá sé gníomhach in oiliúint na múinteoirí don Chlár Máistreachta ar  Freie Hochschule Stuttgart. Ina theannta sin, tá sé ina Ollamh Oinigh ar Ollscoil Náisiúnta Tsing Hua i Taiwan (ar líne amháin faoi láthair de dheasca na paindéime).