Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí

3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Multilingual classrooms are a growing reality in EU countries: more and more schoolchildren have a mother tongue different from the main language of instruction in school and need additional linguistic support. Teaching needs to adapt to various ways of strengthening language proficiency of immigrant learners with different linguistic backgrounds. In multilingual schools and classrooms, students may speak one language at home and another at school; some or all of the students are learning the language of instruction.

Taispeáin tuilleadh

Acmhainní ( Cuardaigh na hacmhainní ar fad )

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil an t-ábhar ar na leathanaigh acmhainní ar fáil i mBéarla amháin faoi láthair.

AFYA

AFYA stands for ‘Health & Wellbeing’ in Arabic and Swahili. The project aims to promote the holistic health of people with refugee and migration experiences and work responsibly and confidentially with sensitive topics related to trauma and mental health.

Réimse: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí

Fo-réimsí: Monatóireacht a dhéanamh ar fhoghlaimeoirí atá i mbaol; 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Teanga: EN

Tír: AN OSTAIR

An Clár maidir le Teacht Aniar Páistí: Tacaíocht shíceasóisialta laistigh de agus lasmuigh de scoileanna (The Children’s Resilience Programme: Psychosocial support in and out of schools)

Aithníonn an Clár maidir le Teacht Aniar Páistí go n-imríonn idirghníomhaíocht páistí lena dtuismitheoirí, lena gcúramóirí, lena bpiaraí, agus le daoine eile ina bpobail tionchar ar a sláinte. Clúdaíonn sé na réimsí uile seo de shaol páistí chun cabhrú lena sláinte agus lena dteacht aniar a fheabhsú trí cheardlanna do pháistí a dhíríonn ar thacú lena láidreacht inmheánach agus lena n-idirghníomhaíocht shóisialta.

Réimse: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí

Fo-réimse: 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Tír: AN DANMHAIRG

CHILD-UP - Comhtháthú Hibrideach na bPáistí: Idirphlé foghlama mar bhelach chun beartais Rannpháirtíochta a Uasghrádú

Tá sé de rún ag CHILD-UP eolas faoi mhodhanna idirphlé a sholáthar do scoileanna, seirbhísí sóisialta, ionaid fháiltithe, gníomhaireachtaí oideachais agus idirghabhála agus an lucht déanta beartas, ar féidir leo tacú le gairmithe a oibríonn le páistí imirceacha. Cuireann an tionscadal seo nuálaíocht le chéile le tráidisiúin dea-chruthaithe, a fheabhsaíonn an tuisicnt ar conas cur le foghlaim rannpháirtíochta, comhtháthú, oideachas ar ardchaighdeán, agus cosaint.

Réimse: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí

Fo-réimse: 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Tír: AN BHEILG; AN FHIONLAINN; AN FHRAINC; AN GHEARMÁIN; AN IODÁIL; AN PHOLAINN; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN tSUALAINN; AN ÍSILTÍR

Choose Well - Help kids decide on their future

Making good choices regarding school subjects increases the chances of future success for students. This project involves parents and students in the process of making well-considered decisions about school subjects. It provides information on the Flemish education system.

Réimsí: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí; Rannpháirtíocht tuismitheoirí; Rannpháirtíocht páirtithe leasmhara

Fo-réimsí: Rannpháirtíocht na bhfoghlaimeoirí i saol na scoile; Gairmthreoir agus tacaíocht ghairme; Curaclam agus conairí foghlama; 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh; Spásanna do thuismitheoirí agus rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí oideachais; Comhpháirtíochtaí: Eagraíochtaí pobail agus sochaí shibhialta

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Tír: AN BHEILG

Comhtháthú na n-Imirceach agus na dTeifeach a Chur Chun Cinn in agus tríd an Oideachas

Is é an cuspóir atá ag 'Comhtháthú na n-Imirceach agus na dTeifeach a Chur Chun Cinn in agus tríd an Oideachas' ná tacú le cearchumainn agus le gníomaithe oideachais chun gníomhaíochtaí abhcóideachta ar son cearta na ndaoine nua.

Réimsí: Múinteoirí; Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí

Fo-réimsí: Scileanna agus inniúlachtaí múinteoirí; Múinteoirí agus a gcaidreamh le daltaí agus le tuismitheoirí; Oiliúint Tosaigh Múinteoirí agus Forbairt Ghairmiúil Leanúnach na múinteoirí; Rannpháirtíocht na bhfoghlaimeoirí i saol na scoile; 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Tír: An Eoraip

Free Year for Newly Arrived Migrants

Instruction programme which prepares for basic education is intended for those pupils of immigrant background whose Finnish or Swedish language skills and/or other abilities are not sufficient to study in a pre-primary or basic education group. The objective is to support the pupils? balanced development and integration into Finnish society and to give them the necessary skills to enable them to attend basic education. Where appropriate, the programme includes opportunities to study other subjects, but with a focus on learning Finnish and Swedish language skills. This education takes into consideration the fact that pupils are different in terms of age, learning capabilities and background.

Réimse: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí

Fo-réimse: 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Tír: AN FHIONLAINN

Guide for Roma School Mediators

The 'Guide for Roma school mediators/assistants', prepared by the Council of Europe, is aimed primarily at all categories of staff from the Roma community working to improve schooling conditions for Roma children. It is intended to provide staff with wide ranging tools and practical guidelines that can be adapted to different contexts. The guide considers the profiles of school mediators and assistants and their role in facilitating relations between the school and the Roma community(ies), between teachers and other school staff and parents of Roma children. The guides content is therefore designed to help improve the work of Roma school mediators and assistants and reduce the impact of any undesirable effects by providing structured day-to-day activity and highlighting aspects of mediation that are often not used in practice.

Réimsí: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí; Rannpháirtíocht tuismitheoirí

Fo-réimse: 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Tír: AN ALBÁIN; AN BHEILG; AN BHULGÁIR; AN CHIPIR; AN CHRÓIT; AN DANMHAIRG; AN EASTÓIN; AN FHIONLAINN; AN FHRAINC; AN GHEARMÁIN; AN GHRÉIG; AN IODÁIL; AN IORUA; AN LAITVIA; AN LIOTUÁIN; AN OSTAIR; AN PHOLAINN; AN PHORTAINGÉIL; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN RÓMÁIN; AN SPÁINN; AN tSLÓIVÉIN; AN tSLÓVAIC; AN tSUALAINN; AN TUIRC; AN UNGÁIR; AN ÍOSLAINN; AN ÍSILTÍR; an tSeirbia; LUCSAMBURG; MÁLTA; North Macedonia; POBLACHT NA SEICE; ÉIRE

Guide for working with Roma families

The 'Guide for working with Roma Families towards achieving the success of their children at school', developed in the context of the Lifelong Learning Programme project "Roma Families Get Involved", is available in English as well as in the languages of the countries taking part in the project (Bulgaria, Hungary, Romania and Spain). The Guide aims to provide guidance for professionals working on the ground to involve Roma families in the educational processes of their children. It presents a methodological tool for the intervention with Roma families in the school setting and proposes actions to overcome common obstacles, examples of good practices, warnings and things to avoid. It also explores the profile and competences for professionals working in the field.

Réimsí: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí; Rannpháirtíocht tuismitheoirí

Fo-réimse: 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Teanga: BG; CZ; DA; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Tír: AN BHULGÁIR; AN RÓMÁIN; AN SPÁINN; AN UNGÁIR

ICAM: Páistí ar imir an imirce tionchar orthu a ionchuimsiú (Including Children Affected by Migration)

Is clár Erasmus+ é ICAM (Páistí ar imir an imirce tionchar orthu a ionchuimsiú) a dearadh chun a chinntiú go bhfuil rochtain ar oideachas ag páistí ar imir an imirce tionchar orthu. Cabhraíonn an clár seo le scoileanna timpeallacht shábháilte a chruthú do pháistí ar imir an imirce tionchar orthu ar mhaithe le cur ar a gcumas tairbhe iomlán a bhaint as a n-oideachas.

Réimsí: Rialachas scoile; Múinteoirí; Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí

Fo-réimsí: Cultúr agus timpeallacht scoile; Scileanna agus inniúlachtaí múinteoirí; Múinteoirí agus a gcaidreamh le daltaí agus le tuismitheoirí; Rannpháirtíocht na bhfoghlaimeoirí i saol na scoile; Monatóireacht a dhéanamh ar fhoghlaimeoirí atá i mbaol; 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Tír: AN BHEILG; AN FHRAINC; AN IODÁIL; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN RÓMÁIN; AN SPÁINN

INCLUD-ED Book on Successful Educational Actions

This monograph analyses and describes successful educational actions with a specific focus on vulnerable groups. Concrete data that shows success in school performance is provided, as well as on children, teachers and families accounts of the impact of this success. Alongside, there is an analysis of the relationship between these childrens educational performance with their inclusion or exclusion from different areas of society. This monograph provides actions for success identified through the INCLUD-ED project, thus providing both, contrasted data and solid theoretical background and development. Some examples of these actions are interactive groups, extension of the learning time, homework clubs, tutored libraries, family and community educative participation, family education, or dialogic literary gatherings. All these actions have been defined as successful educational actions, which mean that they lead to both efficiency and equity. Finally, recommendations for policy and practice are included and discussed.

Réimsí: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí; Rannpháirtíocht tuismitheoirí

Fo-réimsí: 3.9. Dídeanaithe, imircigh agus na Romaigh; Tacaíocht spriocdhírithe - cúlra socheacnamaíoch atá faoi mhíbhuntáiste; Rannpháirtíocht tuismitheoirí i rialachas scoile; Spásanna do thuismitheoirí agus rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí oideachais

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Tír: AN ALBÁIN; AN BHEILG; AN BHULGÁIR; AN CHIPIR; AN CHRÓIT; AN DANMHAIRG; AN EASTÓIN; AN FHIONLAINN; AN FHRAINC; AN GHEARMÁIN; AN GHRÉIG; AN IODÁIL; AN IORUA; AN LAITVIA; AN LIOTUÁIN; AN OSTAIR; AN PHOLAINN; AN PHORTAINGÉIL; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN RÓMÁIN; AN SPÁINN; AN tSLÓIVÉIN; AN tSLÓVAIC; AN tSUALAINN; AN TUIRC; AN UNGÁIR; AN ÍOSLAINN; AN ÍSILTÍR; an tSeirbia; LUCSAMBURG; MÁLTA; North Macedonia; POBLACHT NA SEICE; ÉIRE

Taispeáin na chéad 10 torthaí eile