Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí

Foghlaim bhreisithe agus sheach-churaclaim

Extra-curricular and out-of-school educational activities may either have a strong academic component or a more informal learning and development approach. These activities, when compatible and coherent with educational aims, may provide additional opportunities for young people to 'shine' and can increase motivation and a sense of belonging with the school that they might not otherwise have. Extra-curricular and out-of-school educational activities should be designed to complement curriculum delivery and to maximise learner participation and social inclusion. They may be developed in cooperation with parents, local organisations, services and NGOs and with the involvement of volunteers from the community.

Taispeáin tuilleadh

Acmhainní ( Cuardaigh na hacmhainní ar fad )

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil an t-ábhar ar na leathanaigh acmhainní ar fáil i mBéarla amháin faoi láthair.

INCLUD-ED Family Education

Family Education is one of the Successful Educational Actions (SEAs) identified in the research project INCLUD-ED. It supports the promotion of cultural and educational interactions between students and social agents, and more particularly with family members and enhance students' achievement.

Réimsí: Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí; Rannpháirtíocht tuismitheoirí; Rannpháirtíocht páirtithe leasmhara

Fo-réimsí: Foghlaim bhreisithe agus sheach-churaclaim; Foghlaim teaghlaigh; Comhpháirtíochtaí: Eagraíochtaí pobail agus sochaí shibhialta

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Tír: AN ALBÁIN; AN BHEILG; AN BHULGÁIR; AN CHIPIR; AN CHRÓIT; AN DANMHAIRG; AN EASTÓIN; AN FHIONLAINN; AN FHRAINC; AN GHEARMÁIN; AN GHRÉIG; AN IODÁIL; AN IORUA; AN LAITVIA; AN LIOTUÁIN; AN OSTAIR; AN PHOLAINN; AN PHORTAINGÉIL; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN RÓMÁIN; AN SPÁINN; AN tSLÓIVÉIN; AN tSLÓVAIC; AN tSUALAINN; AN TUIRC; AN UNGÁIR; AN ÍOSLAINN; AN ÍSILTÍR; an tSeirbia; LUCSAMBURG; MÁLTA; North Macedonia; POBLACHT NA SEICE; ÉIRE

Samhail Fuoriclasse chun dul i ngleic le luathfhágáil na scoile

Is samhail de mhúnla idirghabhála í Fuoriclasse (an Iodáil), i néadan luathfhágáil na scoile atá dírithe ar dhaltaí, ar mhúinteoirí agus ar theaghlaigh. Cuireann sí gníomhaíochtaí ar fáil chun tacú le spreagadh chun staidéar agus foghlaim a dhéanamh, agus chun a chinntiú go ndéantar forfheidhmiú iomlán ar an gceart le haghaidh oideachais, mar atá cumhdaithe i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Linbh.

Réimsí: Múinteoirí; Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí; Rannpháirtíocht tuismitheoirí

Fo-réimsí: Scileanna agus inniúlachtaí múinteoirí; Folláine múinteoirí; Foghlaim bhreisithe agus sheach-churaclaim

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Tír: AN IODÁIL

Scuola Viva – feabhsúchán scoile ag an leibhéal réigiúnach le páirtithe il-leasmhara

Is sraith d'idirghabhálacha é an tionscadal Scuola Viva atá ag iarraidh ofráil oideachais de chuid an chórais scoile réigiúnaí agus an caidreamh idir scoil, críoch, ghnólachtaí agus saoránaigh a neartú i gCampania na hIodáile. Tá 500 scoil ag glacadh páirte sa tionscadal le breis agus 400,000 daltaí bainteach leis.

Réimsí: Rialachas scoile; Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí; Rannpháirtíocht páirtithe leasmhara

Fo-réimsí: Cultúr agus timpeallacht scoile; Pleanáil agus monatóireacht scoile; Comhoibriú laistigh de chórais scoile; Rannpháirtíocht na bhfoghlaimeoirí i saol na scoile; Foghlaim bhreisithe agus sheach-churaclaim; Monatóireacht a dhéanamh ar fhoghlaimeoirí atá i mbaol; Líonraí na bpáirtithe leasmhara; Comhpháirtíochtaí: Eagraíochtaí pobail agus sochaí shibhialta

Teanga: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR

Tír: AN IODÁIL

Taispeáin na chéad 10 torthaí eile