Uirlis féinmheasúnaithe maidir le hionchuimsiú sna scoileanna agus thart timpeall orthu

Fáite chuig an tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna!  Tá uirlis féinmheasúnaithe deartha againn chun cabhrú leat machnamh a dhéanamh ar na beartais agus na cleachtais ionchuimsithe a chuirtear i bhfeidhm i do scoil, agus chun moltaí a chur ar fáil duit maidir le tuilleadh feabhais.

Tá an fhéinmheastóireacht roinnte ina seacht réimse. Cuimsíonn gach réimse roinnt ceisteanna/táscairí. Bunaithe ar do chuid freagraí, gheobhaidh tú tuarascáil phearsantaithe leis na réimsí go bhfuil an chuma air go bhfuil do scoil ag obair go maith cheana féin chun luathfhágáil scoile a chosc agus ionchuimsiú a chur chun cinn, agus cinn eile ina bhféadfaí forbairt a dhéanamh air.

Tá na ceisteanna bunaithe ar thuarascáil anailíseach NESET (Líonra Saineolaithe atá ag obair ar an nGné Shóisialta Oideachais agus Oiliúna) Táscairí Struchtúracha do chórais ionchuimsitheacha i scoileanna agus thart timpeall orthu, agus béim ar chosc luathfhágála scoile. Beidh acmhainní molta ón tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna agus naisc chuig caibidlí ábhartha de thuarascáil NESET ag gabháil le do thorthaí féinmheasúnaithe.

Tá an uirlis seo dírithe go príomha do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna. Cé go bhfuil fáilte roimh dhaoine atá ag obair i dtimpealleachtí Oideachais agus Cúraim luathóige an uirlis a úsáid, b’fhéidir nach mbeadh cuid de na ceisteanna oiriúnach don chomhthéacs seo, agus dá bhrí sin b’fhéidir nach mbeadh cuid de na torthaí chomh húsáideach..

Ag tosú

Chun tús a chur leis an bhféinmheasúnú, féach ar na pointí seo a leanas:

  • Ní mór duit logáil isteach chun an uirlis féinmheasúnaithe a úsáid. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú tríd an gcnaipe "Cláraigh" ag barr an leathanaigh seo.
  • Is féidir teanga an leathanaigh seo agus an ceistneora a athrú tríd an roghchlár anuas ag barr an leathanaigh seo
  • Is féidir leat an uirlis a úsáid a mhéad uair is mian leat. Féadfaidh tú do dhul chun cinn a shábháil mar dhréacht agus é a atosú agus a chur isteach níos déanaí.
  • Chun an tuarascáil mheastóireachta a fháil, ní mór duit freagra a thabhairt ar gach ceist. Ba chóir go dtógfadh sé níos lú ná 30 nóiméad duit.

Maidir le do phríobháideachas

Déantar stóráil ar fhreagraí na gceisteanna go slán. Ní áireofar d’ainm agus d’eagraíocht ach i do thuairisc phearsanta agus ní roinnfear iad le tríú páirtithe. Bailítear sonraí (do chuid freagraí) chun do thuairisc phearsanta a ghiniúint, rud a ligeann duit do chuid freagraí a chur i gcomparáid le meánfhreagraí daoine eile a d’úsáid an uirlis féinmheasúnaithe. Úsáidtear iad freisin le haghaidh a) an uirlis féinmheasúnaithe a fheabhsú agus b) cur le tuiscint ginearálta d’fhorbairt an oideachais ionchuimsithigh ar fud an AE (e.g. trí bhreathnú ar mheánfhreagraí le himeacht ama).

Le haghaidh tuilleadh eolas ar an chaoi a ndéileálaimid le do chuid sonraí, féach ar ár mbeartas príobháideachais.

Cuir tús leis an bhféinmheasúnú