Eolas Ginearálta


Cuireann an tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna smaointe nithiúla ar fáil chun comhoibriú a fheabhsú laistigh de scoileanna, eatarthu agus lasmuigh díobh d’fhonn a chur ar chumas gach leanbh agus duine óg a bheith rathúil ar scoil. Is féidir le ceannairí scoile, múinteoirí, tuismitheoirí agus daoine eile a bhfuil baint acu le gnéithe éagsúla de shaol na scoile eolas cabhrach, samplaí de bhearta agus ábhar acmhainní a fháil chun a n-iarrachtaí a spreagadh chun oideachas luathóige agus scoile éifeachtach agus ar ardchaighdeán a thabhairt. Is é aidhm na Sraithe Straitéisí tacú leis an malartú agus an taithí i measc cleachtóirí scoile agus lucht déanta beartas.

Cuirimid fáilte ó chroí romhat brabhsáil, trácht a dhéanamh, na hacmhainní a roinnt agus do shamplaí de thionscnaimh agus de thionscadail a d’fhéadfadh a bheith úsáideach do dhaoine eile a sheoladh chugainn!

Treoracha don tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna

Tá na hacmhainní atá ar fáil sa tSraith Straitéisí seo eagraithe timpeall ar chúig réimse théamacha idirnasctha:

                   
1. Rialachas scoile 2. Múinteoirí 3. Tacaíocht d'fhoghlaimeoirí 4. Baint tuismitheora 5. Baint páirtithe leasmhara

Tá na cúig réimse seo roinnte i bhforéimsí éagsúla, ina bhfuil samplaí de ghníomhartha sonracha ar leibhéal na scoile. Cuireann gach foréimse ar fáil

  • míniú gairid ar an bhfáth go bhfuil an ghné seo tábhachtach chun go n-éireoidh le foghlaimeoirí agus chun luathfhágáil scoile a chosc, agus fianaise ó thaighde, samplaí d’idirghabhálacha ag leibhéal na scoile agus naisc le tuilleadh léitheoireachta ag gabháil leo;
  • roinnt acmhainní, ó staidéir thaighde, tuarascálacha tionscadail, go samplaí nithiúla de dhea-chleachtais a chuireann síos ar an gcaoi ar cuireadh beart i bhfeidhm go rathúil (le sonraí teagmhála, nuair a bhí sé ar fáil).

Tá na hacmhainní go léir nasctha le foréimse amháin nó níos mó agus is féidir iad a bhrabhsáil go héasca nó a chuardach trí eochairfhocail agus scagairí. Tá fáilte romhat samplaí nó acmhainní nua a chur i gcomparáid, trácht a dhéanamh orthu agus iad a mholadh le cur leis an tSraith Straitéisí, agus cuirfidh ár mBord Eagarthóireachta iad san áireamh.

Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as an léitheoiracht!

Brabhsáil Gach Réimse agus Foréimse