Tionscadal E-COURSE – Cuir le rannpháirtíocht páistí imirceacha agus dídeanaithe (Enhancing the participation of migrant and refugee children).

Íomhá: E-COURSE project

Is é an aidhm atá leis an tionscadal E-COURSE, feabhas a chur ar rochtain, rannpháirtíocht, agus feidhmiú foghlama imirceach agus dídeanaithe nuathagtha in oideachas bunscoile sa Ghearmáin, sa Ghréig, san Iodáil, sa Fhrainc agus sa Chipir agus, ag leibhéal Eorpach, chun a n-imeascadh ginearálta sa tsochaí óstach a chur chun cinn.

Cabhróidh an tionscadal seo le múinteoirí agus le foirne scoile dul i ngleic le riachtanais foghlama na bpáistí imirceach agus dídeanaithe agus le scileanna luachmhara agus na huirlisí leis sin a dhéanamh a chur ar fáil dóibh. Déanfaidh an tionscadal tairbhe d’iarrachtaí cur leis an rannpháirtíocht agus feabhas a chur ar fheidhmiú scoláirí imirceach agus dídeanaithe nuathagtha sna bunscoileanna, agus dul i ngleic leis an luathfhágáil.

Áirítear i measc aschuir an tionscadail:

  • Modúil foghlama – do mhúinteoirí agus d’fhoirne scoile ar mhaithe le dul i ngleic go héifeachtach leis an gcomhionannas, an éagsúlacht, agus an ionchuimsiú;
  • Ardán tacaíochta scoile – chun an bealach a réiteach do scoileanna tacú le rannpháirtíocht ghníomhach páistí imirceach agus dídeanaithe agus le comhar i measc bhaill uile phobal na scoile;

Modheolaíocht – chun beartais agus pleananna gnímh maidir le héagsúlacht scoile a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm

Cineál
Doiciméad (fianaise dhíreach)
Tír
AN CHIPIR; AN FHRAINC; AN GHEARMÁIN; AN GHRÉIG; AN IODÁIL
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach