Pacáiste maidir le Garchabhair Síceolaíochta do Pháistí (Psychological First Aid for Children package)

Cuireann an pacáiste oiliúna garchabhair síceolaíochta (PFA) do pháistí i láthair do rannpháirtithe. Forbraíodh an oiliúint d’fhoireann agus d’oibrithe deonacha a oibríonn le tacaíocht shíceasóisialta do pháistí agus dóibh siúd a chuireann cúram agus tacaíocht dhíreach ar fáil do pháistí agus dá gcúramóirí i gcruachás, ar nós altraí, múinteoirí, oibrithe sóisialta, oibrithe deonacha sláinte, agus oibrithe otharchairr.

Is é aidhm an oiliúna seo, é a chur ar chumas rannpháirtithe:

  • níos mó a fhoghlaim faoi fhrithghníomh páistí ar chruatan,
  • fáil amach céard atá i gceist le garchabhair síceolaíochta do pháistí agus céard nach bhfuil i gceist leis,
  • tuiscint a fháil ar na trí phrionsabal gníomhaíochta, ‘féach, éist, agus nasc’ maidir le páistí,
  • cleachtadh a dhéanamh ar PFA a chur ar fáil do pháistí agus do chúramóir i gcruachás,
  • machnamh a dhéanamh ar fhrithghníomhartha agus ar chásanna coimpléascacha,
  • a bheith ar an eolas maidir le tábhacht an fhéinchúraim agus tú ag cabhrú le daoine eile.

Tá an modúl oiliúna seo i measc ceithre mhodúl maidir leis an ngarchabhair síceolaíochta, a thagann le sraith ábhar ar PFA. Ina measc seo, tá: bunleabhar dar teideal A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies agus leabhrán beag dar teideal, A Short introduction to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies.

Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
An Eoraip
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
N/B
Foinse mhaoinithe
Maoiniú príobháideach

Tá an acmhainn seo mar chuid de na réimsí/fo-réimsí seo a leanas: :