An Clár maidir le Teacht Aniar Páistí: Tacaíocht shíceasóisialta laistigh de agus lasmuigh de scoileanna (The Children’s Resilience Programme: Psychosocial support in and out of schools)

Aithníonn an Clár maidir le Teacht Aniar Páistí go n-imríonn idirghníomhaíocht páistí lena dtuismitheoirí, lena gcúramóirí, lena bpiaraí, agus le daoine eile ina bpobail tionchar ar a sláinte. Clúdaíonn sé na réimsí uile seo de shaol páistí chun cabhrú lena sláinte agus lena dteacht aniar a fheabhsú trí cheardlanna do pháistí a dhíríonn ar thacú lena láidreacht inmheánach agus lena n-idirghníomhaíocht shóisialta.

Ar an iomlán, is éard atá i gceist leis an gclár ná obair leis an bpobal uile chun bealaí a aithint leis an timpeallacht a bhfuil cónaí ar na páistí ann a fheabhsú, agus chun córais cosanta páistí a fheabhsú go háirithe. Tá leabhrán ar fáil ar mhaithe le cur síos a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí i gclár teacht aniar na bpáistí laistigh de thimpeallachtaí foirmiúla scoile agus lasmuigh den scoil i gcineálacha éagsúla timpeallachtaí a oireann do pháistí.

Is acmhainn eile é Lámhleabhar Bhainisteoir an Chláir dóibh siúd nach bhfuil mórán taithí acu ar chláir maidir le teacht aniar páistí, agus d’fhoirne agus d’oibrithe deonacha ar spéis leo níos mó eolais a fháil ar phleanáil agus ar bhainistiú clár.

Tá na hábhair seo agus go leor ábhar eile don chlár forbartha ag Lárionad Síceasóisialta Chónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg (IFRC) agus ag Fóir ar na Páistí. 

Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
AN DANMHAIRG
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
N/B
Foinse mhaoinithe
Maoiniú príobháideach

Tá an acmhainn seo mar chuid de na réimsí/fo-réimsí seo a leanas: :