Sraith Straitéisí maidir le Spásanna a Oireann do Pháistí i measc Spásanna Daonnúla (The Child Friendly Spaces in Humanitarian Spaces Toolkit)

Úsáideann gníomhaireachtaí daonnúla Spásanna a Oireann do Pháistí (CFS) chun rochtain páistí ar thimpeallachtaí sábháilte a mhéadú agus chun a sláinte shíceasóisialta a chur chun cinn. Féadfaidh roinnt clár CFS díriú ar an oideachas neamhfhoirmiúil nó ar riachtanais eile a bhíonn ag páistí, ach is é aidhm na gclár uile CFS,  timpeallacht shuaimhneach agus spraíúil a chur ar fáil do pháistí.

Cuireann Sraith Straitéisí CFS sraith ábhar ar fáil chun tacú le bainisteoirí agus le héascaitheoirí agus CFS ar chaighdeán a chur ar bun agus a chur i bhfeidhm. Is iad na croíphrionsabail ná páistí a chosaint ó dhochar, an tsláinte shíceasóisialta a chur chun cinn, agus leas a bhaint as cumas an phobail agus na gcúramóirí.

Áirítear i measc na Sraithe Straitéisí maidir le Spásanna a Oireann do Pháistí i measc Spásanna Daonnúla:

Dearadh an tsraith straitéisí chun dul i ngleic le laigí i gcaighdeán CFS.

Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
An Eoraip
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Uilíoch
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú príobháideach

Tá an acmhainn seo mar chuid de na réimsí/fo-réimsí seo a leanas: :