ICAM: Páistí ar imir an imirce tionchar orthu a ionchuimsiú (Including Children Affected by Migration)

Íomhá: ICAM logo

Is clár Erasmus+ é ICAM (Páistí ar imir an imirce tionchar orthu a ionchuimsiú) a dearadh chun a chinntiú go bhfuil rochtain ar oideachas ag páistí ar imir an imirce tionchar orthu. Cabhraíonn an clár seo le scoileanna timpeallacht shábháilte a chruthú do pháistí ar imir an imirce tionchar orthu ar mhaithe le cur ar a gcumas tairbhe iomlán a bhaint as a n-oideachas.

Is é aidhm ICAM, ionchuimsiú agus coinníollacha foghlama níos fearr a bhaint amach trí chur le atmaisféar ‘Convivencia’ (téarma Spáinnise is féidir a aistriú go garbh mar, ‘cónaí go síochánta le chéile’ agus a úsáidtear chun timpeallacht dhearfach a chur in iúl), feasacht maidir le cearta páistí ar imir an imirce tionchar orthu a ardú i measc na bhfoirne scoile, i measc teaghlach, agus i measc daoine eile, agus tacaíocht bhreise a chur ar fáil d’fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach (SEL) na bpáistí.

Cabhraíonn pacáiste acmhainní ICAM le scoileanna ullmhúchán a dhéanamh agus tacaíocht a chur ar fáil do scoileanna ar fud na hEorpa maidir le fáilte a chur roimh páistí na hÚcráine agus iad a ionchuimsiú i gcúig phríomhréimse:

-Tuiscint a fháil ar eispéiris na bpáistí dídeanaithe agus ar an gcaoi a bhféadfadh tionchar a bheith aige sin orthu.

-Tacaíocht éifeachtach uilescoile maidir le hionduchtú páistí easáitithe.

-Sláinte shóisialta agus mhothúchánach a athneartú.

-Sábháilteacht agus iompar freagrach a chinntiú ar scoil agus le linn úsáid a bhaint as an idirlíon.

-Comhpháirtíocht a fhorbairt le tuismitheoirí/cúramóirí ar mhaithe leis an tsláinte shóisialta agus mhothúchánach a chinntiú sa bhaile.

Cineál
Cleachtas (fianaise dhíreach)
Tír
AN BHEILG; AN FHRAINC; AN IODÁIL; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN RÓMÁIN; AN SPÁINN
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach