RefugeesWellSchool

Íomhá: RefugeeWellSchool logo

Is tionscadal de chuid Fís 2020 é RefugeesWellSchool (RWS) atá maoinithe ag an Eoraip, a chur seachtar comhpháirtí ar siúl i sé thír Eorpach. An forchuspóir atá ann ná an ról bunaithe ar fhianaise d'idirghabhálacha agus coisctheacha scoil-bhunaithe a chur i bhfeidhm i dtaca le meabhrshláinte na ndéagóirí teifeacha agus imirceacha, agus conas is féidir iad a chur i bhfeidhm i suíomhanna éagsúla oideachais.

Chun tuiscint níos fearr a fháil ar an tionchar d'fhéadfadh bheith ag cláir choisctheacha i gcomthéacs na scoile, déanann an tionscadal RWS measúnú ar éifeachtúlacht agus ar na próisis chur i bhfeidhm a bhaineann leis na cúig idirghabháil scoil-bhunaithe:

  • Oiliúint na Múinteoirí In-Seirbhíse agus Teicnící Aisghabhála a Theagasc;
  • Clár Theiripe Dramaíochta sa Seomra Ranga;
  • Fáilte chuig an Scoil;
  • Idirghabháil PIER ('Acmhainn Chomtháthú agus Fheabhsú na Píaraí');
  • Oiliúint na Múinteoirí In-Seirbhíse.

Déanann RWS staidéar ar éifeachtúlacht na gcúig idirghabháil seo i dtaca le folláine mheabhrach na ndéagóirí teifeacha agus imirceacha atá ag glacadh páirte sna hidirghabhálacha seo. Úsáideann RWS samhail leathan den 'fholláine mheabhrach', ag amharc ar:

  • Fhadhbanna sláinte meabhraí laghdaithe;
  • Athléimneacht méadaithe;
  • Líonraí tacaíochta sóisialta méadaithe agus caidrimh idir-eitneacha dearfacha;
  • Fhreastal ar an scoil agus bheith mar chuid di.

Roinnfear torthaí an chuir i bhfeidhm agus an staidéir le rannpháirtithe agus gairmithe atá ag obair i scoileanna le paistí, leis an bpobal, leis an lucht déanta beartais agus leis an lucht acadúil.

Cineál
Cleachtas (fianaise dhíreach)
Tír
AN BHEILG; AN DANMHAIRG; AN FHIONLAINN; AN IORUA; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN tSUALAINN
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach