Tacaíocht a thabhairt do chomhtháthú na ndaltaí imirceacha agus teifeacha san oideachas, sa Phortaingéil

Tá roinnt beartas tacaíochta agus príosis bunaithe ag rialtas na Portaingéile chun comhtháthú gasta agus éifeachtach a chinntiú maidir le daltaí imirceacha agus teifeacha san oideachas agus sa sochaí go ginearálta.

Is tionscnamh ó Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais é an Grúpa Oibre Chlár Oibre Eorpach maidir leis an Imirce chun dul i ngleic le tearcghnóthachtáil oideachais chomh mhaith leis na bacainní a bhíonn roimh pháistí agus dhaoine óga idir naíscoil agus mhéanscolaíocht uachtarach.

Tá roinnt acmhainní agus moltaí ar fáil, sa Phortaingéilis den chuid is mó, lena n-áirítear:

  • Nach São Apenas Números (Ní Uimhreacha Amhain atá Ann): Sraith straitéisí atá ann faoin imirce agus faoin tearmann san AE atá deartha chun cuidiú le múinteoirí agus oideoirí eile chun dul i dteagmháil le daoine óga i bpléanna feasacha.
  • Portugal é que me escolheu (Roghnaigh an Phortaingéil mé): clár faisnéise de scéalta ó sheachtar saoránach teifeach a bhfuil cónaí orthu sa Phortaingéil faoi láthair a roinneann a gcuid scéalta.
  • Teagasc faoi theifigh: Suíomh idirlín de chuid UNHCR a bhfuil ábhair oideachais shaor in aisce agus treoirlínte do mhúinteoirí bun- agus méanscoile maidir le páistí agus ógánaigh theifeacha a chuimsiú  ina gcuid ranganna.
Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
AN PHORTAINGÉIL
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú áitiúil; Rialtas náisiúnta