DREAMS Éagsúlacht a chothú san aistriú ón mbunscoil go dtí an mhéanscoil chun cosc a chur ar luathfhágáil scoile

Is comhpháirtíocht straitéiseach Erasmus+ a mhaireann 24 mí í DREAMS atá comhdhéanta de trí scoil agus dhá eagraíocht neamhbhrabúis a oibríonn chun dul i ngleic le luathfhágáil scoile, go háirithe agus éagsúlacht chultúrtha láidir ann. Tá an tionscadal i bhfeidhm sa Spáinn, san Iodáil, agus sa Phortaingéil go dtí seo.

Tá se de rún ag an tionscadal cosc a chur ar luathfhágáil scoile trí thacaíocht a thabhairt do dhaltaí, do mhúinteoirí, do theaghlaigh, agus do phobail scoile chun aistriú rianúil ón mbunscoil go dtí an mhéanscoil a chinntiú agus gach cineál éagsúlachta cuimsithe. Is iad cuspóirí an chláir seo ná taighde a dhéanamh ar chleachtas reatha agus riachtanais na ndaltaí a fhiosrú in aistrithe bunscoile agus méanscoile, chun modheolaíocht a mheasúnú agus a chruthú bunaithe ar riachtanais de chuid Process work agus Theatre of the Oppressed, agus chun modheolaíocht a mheasúnú trí cheardlanna píolótacha agus trí ghníomhaíochtaí i scoileanna, le Sraith Straitéisí um Aistriú Rianúil a sholáthar bunaithe ar thorthaí.

Tá roinnt uirlisí chun dul i ngleic le spriocghrúpaí éagsúla déanta ag an tionscadal, mar shampla tuarascáil dhea-chleachtais, lámhleabhar do mhúinteoirí agus do chomhairleoirí, leabhrán teaghlach, agus acmhainní agus uirlisí do dhaltaí. Tá na hacmhainní ar fáil i mBéarla, sa Spáinnis, sa Phortaingéilis, agus san Iodáilis.

Cineál
Cleachtas (fianaise indíreach)
Tír
AN IODÁIL; AN PHORTAINGÉIL; AN SPÁINN
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach