Uirlis mheasúnaithe fhoirmitheach ar an timpeallacht sa seomra ranga

Forbraíodh an uirlis mheasúnaithe fhoirmitheach ar an timpeallacht sa seomra ranga de réir na tuarascála "Cur chuige foirmitheach, cuimsitheach, uile-scoile d'oideachas sóisialta agus mothúchánach a mheasúnú san AE", atá ag iarraidh measúnú iomlánaíoch agus cuimsitheach ar an timpeallacht sa seomra ranga a sholáthar, chun múinteoirí agus daltaí a threorú chun athruithe dearfacha a dhéanamh le chéile sa seomra ranga.

Is ionann an uirlis agus naoi dtáscaire chun caighdeán na timpeallachta sa seomra ranga a mheasúnú:

  • Sofhreagracht agus cuimsiú cultúrtha
  • Sábháilteacht, lena n-áirítear cosaint ó thromaíocht agus cos a chur uirthi,
  • Bainistíocht dhearfach ar an seomra ranga,
  • Caidrimh mhúinteoir-dhalta cineálta,
  • Caidrimh phiaraí thacúla,
  • Comhoibriú, lena n-áirítear an fhoghlaim chomhoibritheach,
  • Rannpháirtíocht ghníomhach na ndaltaí i ngníomhaíochtaí foghlama fiúntacha,
  • Dúshláin agus ionchais arda do gach aon fhoghlaimeoir sa seomra ranga,
  • Guth na ndaltaí, lena n-áirítear rannpháirtíocht na ndaltaí i gcinntí sa seomra ranga.

Cuirtear na naoi dtáscaire i láthair trí cheistneoir chun cuidiú le daltaí agus le múinteoirí  láidreachtaí agus cuspóirí a aithint ar mhaithe le feabhsú i ngach aon réimse. Is féidir leis na múinteoirí sheomra ranga an uirlis seo a oiriúnú ag brath ar an gcineál grúpa atá acu chun go mbeidh sé fiúntach ó thaobh cultúir de agus fóirsteanach ó thaobh forbartha de.

Cineál
Doiciméad (fianaise dhíreach)
Tír
AN IODÁIL; MÁLTA; ÉIRE
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Uilíoch
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Aistrigh (D'úsáideoirí cláraithe amháin)