Luathfhágáil scoile a ísliú le cleachtas fiontair (RUSESL)

Is é an príomhchuspóir atá ag an tionscadal RUSESL ná cosc a chur ar luathfhágáil scoile (ESL) i measc daltaí sna blianta sinsearacha ar méanscoil, spriocghrúpa a bhfuil neamhaird déanta air go minic, as siocair go bhfuil an sainmhíniú dleathach den ESL ag baint le gan bheith ar scoil roimh 16 bliain d'aois nó sular críochníodh 3 bliain den oideachas iar-bhunscoile.

Chuir an tionscadal an mhodheolaíocht Cleachtas Fiontair (PE) i bhfeidhm. Is gnólacht a bhfuil na hoiliúnaithe i gceannas uirthi í PE a dhéanann macasamhail de na feidhmeanna de chuid fhíor-ghnólachta ina bhfoghlaimíonn na hoiliúnaithe conas bheith ag obair i bhfoireann, conas freagracht a ghlacadh, conas féin-tionscnamh a fhorbairt, agus conas a gcuid scileanna boga, próifisiúnta, agus teicniúla a fheabhsú.

Tá treoracha agus tuarascálacha bunaithe ag an tionscadal atá maoinithe ag Erasmus+ (i gcúig theanga):

  • Tá faisnéis istigh sna tuarascálacha náisiúnta a bhaineann le sonraí agus staitisticí ar ESL agus ar chúrsaí fostaíochta don aos óg chomh maith, ag cur fáthanna don ESL in iúl, agus ag bailiú samplaí de dhea-chleachtas maidir le treorú laistigh de scoileanna.
  • Cuireann an tuarascáil chomparáideach modheolaíocht  idirghabhála choiteann i láthair chun cur chuige PE a chur i bhfeidhm i dtíortha comhpháirtíochta, agus dearcadh AE á choinneáil i rith an ama.
  • Cuireann treoir an chur i bhfeidhm an mhodheolaíocht iomlan de PE i láthair bunaithe ar léargais ó na tuarascálacha eile agus ó éispéiris phíolótaithe mar aon le samplaí de mhodhanna chur i bhfeidhm agus meastóireachta an PE.
Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
AN BHULGÁIR; AN GHEARMÁIN; AN IODÁIL; AN LIOTUÁIN; AN SPÁINN
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach