Comhtháthú na n-Imirceach agus na dTeifeach a Chur Chun Cinn in agus tríd an Oideachas

Íomhá: Toolkit

Is é an cuspóir atá ag 'Comhtháthú na n-Imirceach agus na dTeifeach a Chur Chun Cinn in agus tríd an Oideachas' ná tacú le cearchumainn agus le gníomaithe oideachais chun gníomhaíochtaí abhcóideachta ar son cearta na ndaoine nua.

D'fhorbair Education International sraith straitéisí a sholáthraíonn treoirlínte d'oideoirí agus do chearchumainn oideachais ar phleananna cuimsitheachta d'imircigh agus do theifigh a dhearadh, agus do scoileanna chun éagsúlacht a bhainistiú agus imircigh agus teiifgh a chumasú.

Is féidir leis an tsraith straitéisí tacú le ceardchumainn nach bhfuil taithí acu sa réimse seo cheana féin agus leo siúd atá ag iarraidh a gcuid gníomhaíochtaí féin a fhorbairt i dtaca le himircigh agus teifigh. Is feidir úsáid a bhaint as ag leibhéil éagsúla den eagraíocht agus ligeann se dóibh:

  • Feiniméan na himirce, an díláithrithe iallaigh, agus na dúshláin a bhaineann leo a thuiscint maidir le hearnáil an oideachais.
  • Cearta na dteifeach agus na n-imirceach a thuiscint mar a chosnaíonn an dlí idirnáisiúnta, réigiúnach agus náisiúnta iad.
  • Gníomhaíochtaí a fhorbairt ar son cearta na n-imirceach agus na dteifeach ag leibhéil náisiúnta agus áitiúla.
  • Dul i ngleic leis an scéal is ceannasaí maidir leis an imirce agus teifigh.
Cineál
Doiciméad (fianaise dhíreach)
Tír
An Eoraip
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú príobháideach