Ábhair Dhátheangacha Thacúla do Pháistí Imirceacha san Eoraip (AVIOR)

Íomhá: AVIOR project logo

Ba é cuspóir an tionscadail AVOIR a bhí moinithe ag Erasmus+ ná scileanna bunúsacha uimhearthachta agus litearthachta de chuid páistí imirceacha a fheabhsú agus an bhearna ghnóthachtála a ísliú idir daltaí dúchasacha agus neamhdhúchasacha, trí úsáid a bhaint as ábhair dhátheangacha, agus inniúlachtaí gairmiúla an mhúinteora agus rannpháirtíocht na dtuismitheoirí imirceacha a fheabhsú. Bhí AVOIR ar bun ón Nollaig 2016 go dtí mí Lúnasa 2019.

Ghlac an tionscadal AVOIR cur chuige de thrí chuid:

1) Acmhainní dátheangacha: ábhair ardchaideánacha a aistirú agus a chur in oiriúint.

2) Inniúlacht na múinteoirí a thógáil trí sheomraí ranga cuimsitheacha dátheangacha a chruthú

3) Líonraí comhoibríocha a chruthú idir múinteoirí agus tuistí

Chuir 48 múinteoir naíscoile agus bunscoile i ndeich gcathair, mbaile agus sráidbhaile Eorpach, rannpháirtíocht na dtuistí chun cinn sa seomra ranga le tuistí ag léamh scéalta ina dteanga bhaile don rang, agus múinteoirí ag athrá an scéil i dteanga na scoile agus/nó phléigh múinteoirí le tuistí cén ábhair a ghlacfadh siad abhaile le cleachtadh a dhéanamh orthu lena bpáistí. 

Torthaí:

  • Ábhair dhátheangacha i gcuid mhaith teangacha
  • Tuarascálacha agus físeáin staidéir i gceithre thír
  • Cás-staidéir agus tuarascálacha sintéise ar rannpháirtíocht na dtuistí
  • Treoir úsáideora ar phróiseas an aistriúcháin d'ábhair múinteoireachta ilteangacha
  • Staidéir chur i bhfeidhm do mhúinteoirí
  • Lámhleabhar le forbheathnú iomlánach praiticiúil ó gach toradh agus treoir
Cineál
Cleachtas (fianaise dhíreach)
Tír
AN CHRÓIT; AN EASTÓIN; AN GHEARMÁIN; AN GHRÉIG; AN IODÁIL; AN ÍSILTÍR
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach; Níl aon mhaoiniú