Mic Léinn Spóirt mar Mheantóirí do Bhuachaillí agus d'Fhir Óga (SSaMs)

Íomhá: SSaMs project logo

Ba é an cuspóir a bhí ag an tionscadal SSaMs ná gnóthachtáil na mbuachaillí agus na bhfear óg a fheabhsú agus cosc a chur ar luathfhágáil na scoile trí mheantóireacht agus spórt atá íogair ó thaoibh inscne de.  Ba é réasúnaíocht an tionscadail Erasmus+ ná go mbíonn lucht an spóirt ag tabhairt meantóireachta do bhuachaillí maidir le sláinte agus saincheisteanna sóisialta ach nach mbíonn an oiliúint acu leis seo a dhéanamh go héifeachtach.

D'oibrigh comhpháirtithe an tionscadail le chéile chun cúrsa breisoideachais a chur le chéile chun eolas agus scileanna na mac léinn spóirt ar leibhéal fochéime a fheabhsú. Bhí ábhair an chúrsa bunaithe ar ábhair oiliúna reatha a d'fhorbair Menage. Chuirfeadh na mic léinn seo a gcuid foghlama i bhfeidhm i suíomhanna gairmoideachais chun tacaíocht meantóireachta éifeachtach a sholáthar d'fhir óga atá ag tearcghnóthachtáil ar scoil agus atá i mbaol den ESL. Is í an chúis atá leis an gcur chuige seo ná fir óga a spreagadh le fanacht ar scoil agus a gcuid gnóthachtála/torthaí oideachais a fheabhsú.

D'ardaigh an tionscadal scileanna agus eolas (agus infhostaitheacht) na mac léinn spóirt a bhí oilte i meantóireacht atá íogair ó thaibh inscne de agus thacaigh sé le rannpháirtíocht na n-institiúidí ardoideachais i bpobail, in eagraíochtaí agus i scoileanna áitiúla sna sé thír den tionscadal.

I measc thorthaí an tionscadail, tá ábhair fhoghlama do mhic léinn agus ábhair do léachtóirí, i gcúig theanga. 

Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
AN GHRÉIG; AN IODÁIL; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN SPÁINN; POBLACHT NA SEICE; ÉIRE
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach