Tacaíocht do Chumasú agus do Chomhtháthú na dTeaghlach Teifeach (SOFIE)

Íomhá: SOFIE project logo

Ba tionscadail Erasmus+ a mhair 2.5 bliain é SOFIE a chuaigh i ngleic leis an riachtanas ar leibhéal Eorpach do chomtháthú sóisialta na dteaghlach teifeach, mar cheann de na cuspóirí is leochailí do na sochaithe óstála. Tháinig comhpháirtithe tionscadail ón Ostair, ón Iodáil, ón gCipir, ón Tuirc, agus ón tSualainn le chéile chun comhtháthú gairmiúil, sóisialta agus cultúrtha d'imircigh agus de theifigh a chur chuncinn.

Chun na críche sin, d'oibrigh an tionscadal chun

  • sraith iomlánaíoch d'uirlisí, de threoir dhea-chlleachtais agus de churaclaim ar mhaithe le hoiliúint a chruthú chun tacú le próiseas na cuimsitheachta chomh maith agus is féidir.
  • tacú le idirghníomhú idir páiste agus máthair do phróiseas foghlama de dhara teanga.
  • oiliúint na dtraenálaithe agus na n-oibríthe deonacha a bhíonn ag obair le teifigh a ardú

I measc torthaí an tionscadai, bhí:

  • Treoirlínte do Dhea-chleachtas um Chuimsiú bunaithe ar anailís riachtanas na dteaglach teifeach.
  • Oiliúint do mháithreacha agus do pháistí dírithe ar scileanna teanga agus comhtháthú na dteaghlach teifeach a chothú.
  • Oiliúint d'oideoirí dhaoine fásta, do mhúinteoirí dhara teanga, d'oibrithe sóisialta agus do thraenálaithe ag obair le mná agus páistí teifeacha.
  • Treoir do dhea-chleachtas agus d'oiliúint ar líne ar son buddying/meantóireachta.
Cineál
Cleachtas (fianaise dhíreach)
Tír
AN CHIPIR; AN IODÁIL; AN OSTAIR; AN TUIRC
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach