Scéim Mhúinteora d'Anailís Idirphlé Oideachais (T-SEDA)

Is acmhainn ilmheáin fhorleathan é T-SEDA a bhí deartha do mhúinteoirí ag gach aon leibhéal oideachais chun tacú le húsáid s'acu d'idirphlé sa seomra ranga.  Cuidíonn sé le múinteoirí chun a gcuid cleachtas dialógach féin sa seomra ranga a iniúchadh go córasach trí fhiosrúcháin faoi stiúr an mhúinteora. Cuireann comhordú agus ionchur ó phiar-éascaitheor áitiúil inscálaitheacht, inbhuanaitheacht agus úinéireacht áitiúil chun cinn.

Tagraíonn 'idirphlé sa seomra ranga' ar fhoirmeacha táirgiúla de chaint phiar-ghrúpa agus caint idir dalta agus múinteoir ina mbíonn daoine ag tógáil, agus ag dul i ngleic le smaointe de chuid daoine eile le meas. Ardaíonn sé seo rannpháirtíocht na ndaltaí i ngníomhaíochtaí sa seomra ranga agus tacaíonn sé le foghlaim ábhar.

Is acmhainn oscailte ilmheáin atá eolasach ó thaoibh taighde de an pacáiste T-SEDA a thacaíonn le cleachtóirí ag gach aon leibhéal oideachais trí chleachtais dhialógacha don seomra ranga a fhorbairt, trína gcuid fiosrúchán agus gníomhaíochtaí tionchair féin a stiúradh. I measc a gcuid príomhuirlisí, tá féin-iniúchadh de chleachtas múinteoireachta dialógaí, treorú ar fhiosrú machnamhach, scéim chódála chun breathnú ar fhoirmeacha dialógacha d'idirghníomhú sa seomra ranga a thaifeadadh, agus físeáin léiriúcháin.

D'fhorbair taighdeoirí agus múinteoirí reatha T-SEDA ag Ollscoil Cambridge. Bhain níos mó ná 360 cleachtóir úsáid as i raon d'institiúidí oideachais thar thíortha, aoisghrúpaí agus réimsí ábhar éagsúla. Déantar doiciméadú ar thonchair an chleachtais.

Cineál
Doiciméad (fianaise dhíreach)
Tír
AN RÍOCHT AONTAITHE; AN SPÁINN
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Uilíoch
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú áitiúil; Rialtas náisiúnta