Scuola Viva – feabhsúchán scoile ag an leibhéal réigiúnach le páirtithe il-leasmhara

Is sraith d'idirghabhálacha é an tionscadal Scuola Viva atá ag iarraidh ofráil oideachais de chuid an chórais scoile réigiúnaí agus an caidreamh idir scoil, críoch, ghnólachtaí agus saoránaigh a neartú i gCampania na hIodáile. Tá 500 scoil ag glacadh páirte sa tionscadal le breis agus 400,000 daltaí bainteach leis.

Ó bhí 2016 ann, tá sé de rún ag an gclár cheithre bhliain, atá maoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa, caighdeáin na scoileanna i gCampania a ardú. Faoi láthair, glacann 500 scoil páirt sa chlár agus iad ag oscailt i rith an tráthnóna chun tionscnaimh chultúrtha, shóisialta, ealaíonta agus spóirt a chur ar fáil do pháistí agus dá dteaghlaigh, go háirithe sna ceantair is deacra den chríoch.

Is aip í Scuola Viva ar féidir léi a íoslódáil saor in aisce ó Google Play agus a ligeann do mhúinteoirí, do dhaltaí agus do gach aon úsáideoir a bhaineann leis an scoil bheith ag idirghníomhú, bheith ag roinnt ábhar agus bheith ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí nua i gcónaí.

Cineál
Cleachtas (fianaise dhíreach)
Tír
AN IODÁIL
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach