Oiliúnóir Shóisearach Poist - Ag tacú leis na céad chéimeanna den saol oibre

Íomhá: Project logo

Cruthaíodh an tionscadal Oiliúnóir Shóisearach Poist chun cuidiú le daltaí óga leochaileacha a bhfuil easpa taithí sóisialta agus scileanna acu agus iad ag glacadh a gcéad chéimeanna isteach sa suíomh oibre. Cuireann an tionscadal iad le hoiliúnóir shóisearach le taithí atá in ann tacaíocht agus comhairle láithreach a chur ar fáil i gcéin ón suíomh oibre.

Bunaíodh an tionscadal chun daltaí de mhíbhuntaiste a théann isteach sa lucht saothair a chosaint óna socrúcháin oibre a fhágáil go luath trí oiliúnóir shóisearach le taithí a thabhairt do dhaltaí atá i mbaol. Is féidir le dalta scairt a chur ar a n-oiliúnóir le haghaidh tacaíochta ag an suíomh oibre trí úsáid a bhaint as ar nós Whatsapp agus téacs, cionn is go n-éireoidh fadhbanna nó deacrachtaí soláimhsithe agus go mbíonn 'cara' ag an dalta atá i mbaol i gcónaí.

Cuireann suíomh gréasáin an tionscadail roinnt ábhar saor in aisce ar fáil i mBéarla, san Ollainnis, sa Spáinnis, sa Ghearmáinis, agus sa Rómáinis, agus treoir chur i bhfeidhm fosta; an Creat Inniúlachta d'Oiliúnóirí Piara; clár oiliúna solúbtha agus modúlaigh d'oiliúnóirí sóisearacha poist; agus sraith striatéisí d'fhostóirí chun a struchtúir tacaíochta féin a neartú agus a chomhlánú d'fhostaithe nua.

Bronnadh duais ar an tionscadal mar eiseamláir de Dhea-Chleachtas Erasmus+.

 

Cineál
Cleachtas (fianaise indíreach)
Tír
AN OSTAIR; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN RÓMÁIN; AN SPÁINN; AN ÍSILTÍR
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach