Jump@school - Samhail chun dul i ngleic le luath-fhágáil na scoile

Chun dul i ngleic le luath-fhágáil na scoile (ESL), d'fhorbair an tionscadal Jump@school samhail nuálach idirghabhála agus rinne sé meastoireacht ar a thionchar ar dhearcadh na ndaltaí leochaileacha ar an scoil. Bhí cuibhreannas de deich comhpháirtí ó sé thír, ceithre scoil agus 480 dalta idir 14 agus 17 bliain d'aois.

Ba é cuspóir deiridh an tioscadail ná léargais, comhairle agus moltaí a chur ar fáil chun beartais oiliúna gairmiúla a aithint ar féiidir leo dul i ngleic le ESL, i bhfianaise na ndúshlán nua a thagann leis an gcás socheacnamaíochta reatha san Eoraip (géarchéim eacnamaíochta, rátaí arda de dhífhostaíocht na nóg, sainchesiteanna imirce).

D'fhorbair Jump@school samhail idirghabála a bhfuil ESL a ísliú mar aidhm aici, bunaithe ar mheascán de ghníomhaíochtaí aonair agus grúpa, agus ar an gcaidreamh leis an gcríoch agus ar chur chuige bainistíochta cáis.

Gníomhaíochtaí a chuimsítear:

  1. seisiúin chomhairleoireachta aonair idir rannpháirtithe agus JumpOperators
  2. forbairt de Phleananna Forbartha don Duine Aonair (IDP)
  3. gníomhaíochtaí grúpa, i.e. crinniú tosaigh chun tús an aistir a cheiliúradh, chun an t-oighear a bhriseadh, agus ceardlanna chun cruthaitheacht, muinín agus cumarsáid a fhorbairt.
Cineál
Doiciméad (fianaise dhíreach)
Tír
AN GHEARMÁIN; AN IODÁIL; AN OSTAIR; AN PHOLAINN; AN SPÁINN; AN TUIRC
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach