Gnóthachtáil de chuid gach aon Fhoghlaimeoir a Ardú san Oideachas Cuimsitheach

Íomhá: Project Logo

Bhí sé de rún ag an tionscadal 'Gnóthachtáil de chuid gach aon Fhoghlaimeoir a Ardú san Oideachas Cuimsitheach' (RA) fianaise a chur ar fáil den chleachtas éifeachtach i dtaca le gnóthachtáil a ardú agus inniúlacht na scoile agus an phobail a thógáil chun tacú le gach aon fhoghlaimeoir agus chun iad a ghlacadh isteach

Chuir an Ghníomhaireacht Eorpach um Riachtanais Speisialta agus um Oideachas Cuimsitheach an tionscadal RA ar bun idir 2014 agus 2017, ag tógáil ar an tionscadal RA4AL a bhí ann cheana féin ó 2012. D'amharc a tionscadal ar chuir chuige a chuireann isteach go díreach nó go hidíreach ar spreagadh agus ar acmhainneacht na ndaoine óga le bheith ag foghlaim. Rinneadh leanúint-suas ar an tionscadal i 2019.

Bhí foghlaimeoirí, múinteoirí, ceannairí scoile, taighdeoirí, tuismitheoirí agus an lucht déanta beartas áitiúil agus náisiúnta mar chuid den tionscadal.

Mar chuid de thorthaí na ngníomhaíochtaí tionscadal RA bhí:

  • Forbairt straitéisí chun rannpháirtíocht foirne a ardú.
  • Rannpháirtíocht na dtuismitheoirí ardaithe
  • Comhoibriú níos dlúithe ann leis an bpobal iomlán (m.sh. scoileanna, ollscoileanna áitiúla).
  • Iniúchadh ar oideolaíocht don fhoghlaim dhomhain.
  • Forbairt de mheonta fáis le haghaidh ratha.
  • Múinteoireacht idirdhisciplíneach chun curaclam níos ábhartha a sholáthar.
  • Díriú ar fhein-mhachnamh agus ar chaighdeán an chleachtais chuimsithigh a iniúchadh.
  • Forbairt ghairmiúil na foirne.
Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
AN BHEILG; AN CHIPIR; AN CHRÓIT; AN DANMHAIRG; AN EASTÓIN; AN EILVÉIS; AN FHIONLAINN; AN FHRAINC; AN GHEARMÁIN; AN GHRÉIG; AN IODÁIL; AN IORUA; AN LAITVIA; AN LIOTUÁIN; AN OSTAIR; AN PHOLAINN; AN PHORTAINGÉIL; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN SPÁINN; AN tSLÓIVÉIN; AN tSLÓVAIC; AN tSUALAINN; AN UNGÁIR; AN ÍOSLAINN; AN ÍSILTÍR; LUCSAMBURG; MÁLTA; POBLACHT NA SEICE; ÉIRE
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe; Uilíoch
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach; Rialtas náisiúnta