Cosc a Chur ar Theip ar Scoil: Acmhainneacht de bheartais oideachais chuimsithigh a fhiosrú ar leibhéal córais agus aonair

Íomhá: PSF project logo

Bhí sé de rún ag an tionscadal Cosc a Chur ar Theip ar Scoil (PSF) dul i ngleic le heaspa na cuimsitheachta agus na cothromaíochta sa chóras oideachais, trí bhéim a chur ar an nasc idir teip ar scoil agus beartais chuimsitheacha. Bhí sé ag iarraidh an fhianaise a iniúchadh le cur in iúl gur féidir le beartais oideachais chuimsitheacha cosc a chur ar theip ar scoil - i dtaca leis an duine aonair agus leis an gcóras iomlán araon. 

 

D'amharc an tionscadal PSF ar chreataí beartas cuimsitheacha ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil a thacaíonn le scoileanna chun dul chun cinn a dhéanamh ar bhealaí a ghlacann gach aon fhoghlaimeoir isteach, a chuireann cosc ar theip, agus a chinntíonn rath an fhoghlaimeora ar scoil agus sa saol. Buíochas leis na cuir chuige ar leibhéal an chórais a iniúchadh, leathnaigh sé an dóigh a nglactar le teip ar scoil go dtí an dearcadh córais, in áit díriú ar fhoghlaimeoirí aonair.

Chuimsigh sé dhá ghníomhaireacht dheasc-taighde chomhthreomhara isteach:

  • Athbhreithniú agus anailís na litríochta taighde Eorpaigh agus idirnáisiúnta i dtaca le cosc a chur ar theip ar scoil mar a bhaineann sé le hoideachas ionchuimsitheach.
  • Díriú ar bheartais náisiúnta atá ann cheana féin chun cosc a chur ar theip ar scoil, trí fhianaise a bhailiú ó thíortha rannpháirtíochta trí shuirbhé tíre lena gcuir chuige chun déileáil le teip ar scoil a aithint.

Bhí an tionscadal comhordaithe ag an nGníomhaireacht Eorpach um Riachtanais Speisialta agus um Oideachas Cuimsitheach ó 2018 go 2020.

Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
AN EASTÓIN; AN FHIONLAINN; AN GHEARMÁIN; AN GHRÉIG; AN LAITVIA; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN tSLÓVAIC; AN tSUALAINN; AN ÍOSLAINN; an tSeirbia; MÁLTA; POBLACHT NA SEICE; ÉIRE
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe; Uilíoch
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach; Rialtas náisiúnta