Timpeallacht mheastóireachta chun uirlisí agus cleachtais idirchultúrtha a chothú ar scoil (E-EVALINTO)

Íomhá: E-EVALINTO logo

Ba mhaith le E-EVALINTO piarmheantóireacht a chur chun tosaigh le luathfhágáil na scoile a laghdú i measc daltaí imirceacha agus le luach an idirchultúrthais a aithint, chomh maith le creatlach TFC a fhorbairt chun gníomhaíochtaí a mheasúnú, a bhainistiú agus a fhorbairt do chomhthéacsanna idirchultúrtha. Díríonn an tionscadal atá maoinithe ag Erasmus+ ar phróisis chinnteoireachta agus ar phatrúin éagsúla a aithint sna cásanna a ndearnadh anailís orthu.

Tá dul i ngleic le luathfhágáil na scoile mar chéim amháin chun tosaigh i dtreo deiseanna a fheabhsú do dhaoine óga agus chun tacú le fás cliste, inbhuanaithe agus ionchuimsitheach, mar a léirítear sna tosaíochtaí don Straitéis AE 2020. Ba mhaith leis an tionscadal E-EVALINTO straitéis luath-idirghabhála a chur i bhfeidhm chun an bearna idir daltaí imirceacha agus neamh-imirceacha.

Díríonn an tionscadal ar chur i bhfeidhm na gcláir agus na ngníomhaíochtaí meantóireachta idirchultúrtha a thacaíonn timpeallacht TFC, atá comhdhéanta de shraith uirlisí agus chleachtais atá mar chreatlach chun fadhbanna idirchultúrtha a mheasúnú i gcomhthéacsanna na scoile, trí fhorbairt a dhéanamh ar:

  • Straitéis choisc agus luath-idirghabhála atá bunaithe ar mheantóireacht piaraí chun luathfhágáil na scoile a isliú i ndaltaí ó chúlra imirceach.
  • Chreatlach TFC le gníomhaíochtaí a mheasúnú, a bhainistiú agus a fhorbairt do chomhthéacsanna idirchultúrtha.
Cineál
Cleachtas (fianaise indíreach)
Tír
AN CHIPIR; AN IODÁIL; AN PHOLAINN; AN SPÁINN; ÉIRE
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach