Rescur Surfing the Waves - Curaclam Athléimneachta

Íomhá: RESCUR project logo

Ba thionscadal Fhoghlaim ar feadh an tSaoil a mhair trí bliana é Rescur Surfing the Waves de chuid Comenius a d'fhorbair curaclam athléimneachta d'oideachas na luath-bhliana agus bunscolaíochta san Eoraip trí chomhoibriú idirchultúrtha agus trasnáisiúnta.

Bhí an tionscadal RESCUR ar bun ó 2012 go 2015 agus bhí sé comhordaithe ag Ollscoil Mhálta agus a cuid ollscoileanna rannpáirteacha, an Chréit (an Ghréig), Lisopóin (an Phortaingéil), Örebro (an tSualainn), Pavia (an Iodáil), agus Zagreb (an Chróit). D'fhorbair an tionscadal curaclam athléimneachta ar leith do ghrúpaí imeallaithe mar shampla, páistí Romacha, páistí le míchumas agus le riachtanais oideachais aonair agus páistí ó chúlra inimirceach.

  • Meon fáis a fhorbairt
  • Láidreachtaí a thógáil
  • Féin-spreagadh a fhorbairt
  • Scileanna cumarsáide a fheabhsú
  • Caidrimh shláintiúla a thógáil
  • Dúshláin a athrú go deiseanna

Aistríodh an curaclam RESCUR go teangacha eile agus cuireadh i bhfeidhm é i dtíortha eile freisin, mar shampla an Astráil, an Bhulgáir, Éire, an Liotuáin, an Rómáin, an Rúis agus an Tuirc. Foilseofar an dara heagrán den leagan idirnáisiúnta i mBéarla i 2022 agus eagraíonn Ollscoil Mhálta oiliúint dó.

Cineál
Cleachtas (fianaise indíreach)
Tír
AN BHULGÁIR; AN CHRÓIT; AN GHRÉIG; AN IODÁIL; AN LIOTUÁIN; AN PHORTAINGÉIL; AN tSUALAINN; AN TUIRC; MÁLTA; ÉIRE
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Réamhscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe; Uilíoch
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach; Maoiniú príobháideach; Maoiniú áitiúil