Mála cáipéisí na dTuismitheoirí - La Mallette des parents

Íomhá: Parents Briefcase

Is tionscadal reatha é Mála Caipéisí na dTuismitheoirí (La Mallette des parents) atá ar bun ó bhí 2008 ann, agus tá sé de rún aige tuismitheoirí a mhealladh isteach le bheith mar pháirt níos suntasaí d'oideachas a bpáistí. Tá sé á reachtáil ag an Académie de Creteil, faoi údaras díreach Roinn Oideachais na Fraince agus tá sé i bhfeidhm i 80 scoil sa Fhrainc.  

Bunaíodh an tionscadal le caidrimh idir tuismitheoirí agus múinteoirí a fheabhsú chun cuidiú le tuismitheoirí tuilleadh a thuiscint faoin dóigh a múintear a bpáiste cionn is gur féidir leo cur le rath a bpáiste ar scoil. Is é cuspóir an tionscadail ná comhoibriú idir múinteoirí scoile agus tuismitheoirí a neartú. Baintear seo amach trí chruinnithe rialta le tuismitheoirí ar scoil agus ar ardán ar líne a bhfuil ábhair threoracha do mhúinteoirí mar chuid de, chun comhoibriú a fhorbairt le tuismitheoirí cionn is gur féidir leo tacaíocht níos fearr a thabhairt dá bpáiste ar scoil. Tá trí chruinniú ann in aghaidh na bliana, agus is féidir rochtain a fháil ar acmhainní ar líne do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí in am ar bith. I dtorthaí an tionscadail, léiríodh athrú nach beag in iompar na dtuismitheoirí agus ina gcuid rannpháirteachais in oideachas an pháiste sa bhaile.

Cineál
Cleachtas (fianaise dhíreach)
Tír
AN FHRAINC
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Spriocdhírithe
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Rialtas náisiúnta