Tionscadal Foghlama do Dhaoine Fásta Óga (PLYA)

Íomhá: PLYA / PUM-O

Is é an sprioc is mó ata ag an PLYA ná tacaíocht a chur ar fáil do NEETeanna óga (Iad siúd nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta nó oiliúna) idir 15 agus 26 bliain d'aois atá i mbaol an scoil a fhágáil. Chruthaigh an Institiúid Slóivéine um Oideachas do dhaoine Fásta é i 1999, agus déanann sé monatóireacht agus forlíonadh air go fóill.

Tacaíonn PLYA leis na rannpháirtithe chun a bhféiniúlacht ghairmiúla a fhorbairt, lena n-áirítear tuiscint agus fiontraíocht i dtaca leis an margadh fostaíochta, cabhraíonn sé leo fios agus scileanna riachtanacha a fhorbairt le haghaidh theacht isteach/ filleadh ar an bhfostaíocht, ar an oideachas bhreise nó ar an oiliúint.

Áiríonn na gníomhaíochtaí plean gairme pearsanta, comhairleoireacht duine ar dhuine ag Seirbhís Fostaíochta na Slóivéine agus ag institiúidí eile, tionscadail dhifriúla idir roinnte agus aonair, agus gníomhaíochtaí grúpa ina mbíonn na rannpháirtithe ag foghlaim agus ag forbairt a gcuid príomh-inniúlachtaí d'aon turas.

Léiríonn na torthaí go bhfuil na príomh-chuspóirí bainte amach ag thart ar trí cheathrú de na rannpháirtithe, rud a chiallaíonn go bhfuil feabhsú tagtha ar a gcuid féin-mhuiníne, féin-smachta, féin-eagraíochta agus a gcuid scileanna eile, a dhéanann sochar do ghnéithe eile dá saolta.

Cineál
Practice (indirect evidence)
Tír
AN tSLÓIVÉIN
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; TR
Leibhéal scoile
Secondary
Leibhéal na hidirghabhála
Individual
Déine na hidirghabhála
Ongoing
Foinse mhaoinithe
European Funding; Local funding

Tá an acmhainn seo mar chuid de na réimsí/fo-réimsí seo a leanas: :