Samhail Fuoriclasse chun dul i ngleic le luathfhágáil na scoile

Íomhá: Fuoriclasse

Is samhail de mhúnla idirghabhála í Fuoriclasse (an Iodáil), i néadan luathfhágáil na scoile atá dírithe ar dhaltaí, ar mhúinteoirí agus ar theaghlaigh. Cuireann sí gníomhaíochtaí ar fáil chun tacú le spreagadh chun staidéar agus foghlaim a dhéanamh, agus chun a chinntiú go ndéantar forfheidhmiú iomlán ar an gceart le haghaidh oideachais, mar atá cumhdaithe i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Linbh.

Tá idirghabhála oideachasúla de chuid Fuoriclasse taobh istigh agus lasmuigh de na scoileanna beartaithe do ghrád 4-5 ar bhunscoil agus do ghrád 2-3 ar mheánscoil, chun tacú leis an aistriú idir leibhéil scoile. Oibríonn an tionscadal ar cheithre réimse idirghabhála chomhlántaigh agus iltoisigh:

  • Scileanna agus eolas na scoileanna a neartú agus a athshlánú.
  • Ceardlanna chultúrtha áineasa.
  • Beartais chóras-leibhéil chun eolas na múinteoirí a uasdhátú agus chun tuismitheoirí a íogrú.
  • Tacaíocht éifeachtach agus neamhfhoirmiúil a thabhairt don fhoghlaim i gcomhthéacsanna neamh-scolaíochta.

Mar shampla, áiríonn na gníomhaíochtaí Fuoriclasse ceardlanna inspreagtha le linn uaireanta scoile, campaí scoile mar oideachas neamh-fhoirmiúil, tacaíocht stáidéir phearsanta do dhaltaí le riachtanais fhoghlama bhreise, moltaí chun dea-bhail ar scoil a mhéadú, agus cruinnithe chun idirphlé scoil-teaghlaigh a éascú.

Léiríonn na torthaí meastóireachta go n-íslíodh iontrálacha ranga déanacha le leath-chuid, go laghdaíodh neamhláithreachtaí, agus go bhfuil méadú tagtha ar spéis na dteaglaigh i bhfeidhmíocht scoile a gcuid páistí.

Cineál
Cleachtas (fianaise indíreach)
Tír
AN IODÁIL
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Uilíoch
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú príobháideach; Maoiniú áitiúil

NICE IDEA!

Aistrigh (D'úsáideoirí cláraithe amháin)