Plean gníomhaíochta do Scoileanna Ionchuimsitheacha

Íomhá: InScool Project

Dearadh an modheolaíocht InSchool chun scoileanna a threorú go solúbtha tríd an mbunchéim i dtreo na hioncuimsitheachta agus chun feabhas a chur ar thorthaí pearsanta agus acadúla de chuid gach páiste agus gach duine óg trí bhéim a chur ar rannpháirtíocht in - agus teacht ar - oideachas caighdeánach ábharthach.

Thosaigh an tionscadal InSchool, atá maoinithe ag an AE, sa bhliain 2019, agus plean gníomhaíochta do Scoileanna Ionchuimsitheacha a chur ar bun agus scoileanna timpeall na hEorpa a neartú chun glacadh le cleachtais ionchuimsithe, a bhí mar chuspóir aige.

An aidhm a bhí ag an tionscadal ná daoine óga ó chúlarí éagsúla a imeascadh i gcroí a bpobal, chun cabhrú leo mothúcháin láidre den duine aonair agus den chuallacht a chothú.

Ón obair a rinneadh le ceannairí scoile, múinteoirí, comhairleoirí, síceolaithe, tuismitheoirí agus leis an lucht déanta beartas, chruthaigh an tionscadal toradh cuilitheach sa phobal scoile iomlán agus chabhraigh sé sin le plean gníomhaíochta chun straitéisí ionchuimsitheacha a sheachadadh chuig scoileanna Eorpacha. Is é an príomh-aschur de chuid InSchool ná an Phacáiste Oideachais de Scoileanna Ionuimsitheacha.

Cineál
Doiciméad (fianaise indíreach)
Tír
AN BHEILG; AN GHRÉIG; AN PHOLAINN; AN RÍOCHT AONTAITHE; AN SPÁINN
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Bunscoil; Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Uilíoch
Déine na hidirghabhála
Leanúnach
Foinse mhaoinithe
Maoiniú Eorpach; Maoiniú áitiúil