Meantóireacht trí ghnó sóisialta - Sinbad

Íomhá: Sindbad logo

Is fiontar sóisialta é Sinbad a bunaíodh i 2016 chun daoine ó dhomain éagsúla a nascadh le chéile. Is í ár bhfís ná sochaí ina bhféadfadh daoine óga a saolta féin a stiúradh agus a dtodhchaí féin a mhúnlú de réir a gcuid buanna agus paisean, is cuma faoina gcúlraí sóisialta.

Tógann Sinbad ar bhunchaidrimh idirphearsanta láidre. Ina chlár meantóireachta 1:1 a mhaireann 8-12 míonna, tugtar le chéile daoine óga ó chúlraí éagsúla. Is daltaí 14-19 bliana d’aois ó cheann amháin de na 45 scoileanna páirtnéara iad na meantaithe. Tá meantóireacht pearsanta agus frithchaite ann chun tacú le meantaithe ó scoileanna i dteophointí sóisialta. Cabhraíonn sé seo leo agus iad ag iarraidh a gcuid scolaíocht nó oideachas gairmiúil a chur chun cinn. Is gairmithe óga, nó mic léinn idir 20-35 bliana d’aois, iad na meantóirí. Ba mhaith leo tacú leis an duine óg agus iad féin i mbun traenála agus ag cur snasa ar a gcuid scileanna sóisialta. Is ó thabhartais, mhaoiniú poiblí agus ó mhúnla gnó a chuireann tomhais um fhorbairt phearsanta agus ceardlanna ar fáil do chomhlachtaí a bhfuil focas ar leith acu ar thraenáil na bprintíseach. Ba mhaith le comhlachtaí páirtnéara brabús a dhéanamh go fiontraíoch agus iad ag glacadh le freagracht shóisialta ag an am céanna.

Cineál
Cleachtas (fianaise indíreach)
Tír
AN OSTAIR
Teanga
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Leibhéal scoile
Meánscoil
Leibhéal na hidirghabhála
Aonair
Déine na hidirghabhála
Tréimhsiúil
Foinse mhaoinithe
Maoiniú príobháideach; Maoiniú áitiúil; Rialtas náisiúnta