An tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna
An t-oideachas ionchuimsitheach a chur chun cinn agus dul i ngleic le luathfhágáil scoile

  • An bhfuil suim agat bealaí níos éifeachtaí a aimsiú chun tacú le do dhaltaí?
  • Ar mhaith leat an tinreamh a fheabhsú nó an luathfhágáil a laghdú?
  • An bhfuil tú ag lorg bealaí chun rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i do scoil a fheabhsú?
  • An bhfuil líon mór daltaí agat nach í an teanga dhúchais do theanga theagaisc?
  • An bhfuil tú ag smaoineamh ar chur chuige níos comhoibríche a thabhairt isteach maidir le teagasc agus foghlaim?

Mar sin, léigh ar aghaidh! Cuireann an acmhainn ar líne seo réimse ábhar ar fáil duit atá deartha chun cabhrú leat! Léigh tuilleadh

Brabhsáil na hacmhainní is déanaí Faigh amach faoi bhailiúchán de dhea-chleachtais agus de shamplaí inspioráideacha atá ag fás Déan measúnú ar do scoil Faigh tuairisc phearsanta ar bheartais agus cleachtais ionchuimsithe do scoile Féach ar ár bhfíseáin Féach ar thuairiscí spreagúla ar dhea-chleachtais Léirigh d'ábhair spéise Aimsigh doiciméid agus cás-staidéir atá ag teacht le d'ábhair shuime Mol acmhainn Roinn tionscadal nó cur chuige uile scoile maidir le hoideachas ionchuimsitheach