Foilseacháin

Tuarascálacha agus staidéir maidir le beartais oideachais scoile ar leibhéil Eorpacha agus náisiúnta araon.

Féach ar gach rud

Ranganna teagaisc

Smaointe praiticiúla agus spreagadh do mhúinteoirí agus do scoileanna.

Féach ar gach rud

Ábhair teagaisc

Ábhar teagaisc ilúsáide atá cruthaithe ag institiúidí an Aontais Eorpaigh agus ag tionscadail a fhaigheann maoiniú ón Aontas.

Féach ar gach rud

Pacáistí Tionscadail eTwinning

Is féidir úsáid a bhaint as Pacáistí Tionscadail mar thagarmharc le haghaidh múinteoirí ar mian leo tionscadail den chineál céanna a chur chun feidhme, nó mar uirlisí chun smaointe nua a spreagadh.

Féach ar gach rud