Beartas príobháideachais

Tá an Coimisiún Eorpach, an Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr ("DG EAC"), an Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na hEorpa um Oideachas agus Cultúr ("EACEA") agus EUN Partnership (“EUN”) mar sholáthraí seirbhíse de chuid EACEA tiomanta do do phríobháideachas a chaomhnú

Déanann an t-ardán School Education Gateway sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 maidir le cosaint sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais[i] (“an Rialachán maidir le Cosaint Sonraí”). Bailítear na sonraí ar fad i mbunachar sonraí arna óstáil laistigh den Aontas Eorpach.

Is mór againn d’iontaobhas agus ba mhaith linn a chinntiú go dtuigeann tú ár mbeartais agus ár gcleachtais maidir le cosaint do chuid sonraí laistigh den ardán School Education Gateway.

1. Cé atá freagrach as do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil (an rialaitheoir sonraí)?

Is é an Rialaitheoir Sonraí an Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na hEorpa um Oideachas agus Cultúr, Avenue du Bourget 1, BE-1149 an Bhruiséil.

Is é an duine a ainmnítear mar dhuine atá i gceannas ar na hoibríochtaí próiseála: 

Ceannaire Aonaid A5 de EACEA 
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na hEorpa um Oideachas agus Cultúr
Avenue du Bourget 1, BE-1049 an Bhruiséil
Ríomhphost: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Cé na sonraí pearsanta a bhailítear agus cén chaoi a mbailítear iad?

A. Próifíl úsáideora: Sonraí pearsanta agus eagraíochta

Próiseáiltear na sonraí pearsanta seo a leanas i gcomhthéacs an School Education Gateway nuair a chruthaíonn úsáideoir cuntas ar an ardán. .

Féadfaidh baill cleamhnú a dhéanamh a bheith cleamhnaithe le heagraíocht amháin nó níos mó, dá mba rogha leo.

Taispeánann an tábla seo a leanas cé na sonraí atá éigeantach agus roghnach ó dhaoine aonair agus ó eagraíochtaí agus iad ag clárú don School Education Gateway.  

Sonraí pearsanta Sonraí eagraíochta
Éigeantach Céadainm
Sloinne
Ríomhphost
Cineál úsáideora
Tír
Ainm na heagraíochta
Seoladh
Cathair
Cód poist
Tír
Réigiún
Cineál
PIC (Cód Aitheantais Rannpháirtí)
Duine teagmhála (nasc le próifíl úsáideora atá ann cheana)
Roghnach Íomhá Cur síos
URL suímh gréasáin
URL Facebook
URL Twitter
URL LinkedIn
Íomhá

B. Sonraí maidir le rannpháirtíocht i gcúrsaí ar líne

Cuireann School Education Gateway an deis ar fáil d’úsáideoirí a bheith rannpháirtíocht i gcúrsaí ar líne trína Teacher Academy. Ní mór cuntas úsáideora ar an School Education Gateway a chruthú chun clárú do chúrsa ar líne, ach níl aon sonraí pearsanta breise de dhíth. 

Mar chuid de chúrsa ar líne, féadfar na sonraí seo a leanas a bhailiú lena n-áirítear faisnéis inaitheanta phearsanta:

 • Ábhair arna ghiniúint ag daltaí, mar thascanna atá curtha isteach, tascanna piarmheasúnaithe agus aiseolas na ndaltaí ar phiarmheasúnú
 • Sonraí cúrsa mar fhreagraí na ndaltaí ar thráth na gceist, iontrálacha fóraim agus suirbhéanna
 • Sonraí mar thráchtanna, grianghraif, físeáin agus acmhainní eile arna roinnt trí fhóraim phoiblí (nó uirlisí cumarsáide tríú pháirtí comhchosúla ar nós Padlet nó Tricider). D’fhéadfadh na fóraim seo ar an ardán nó d’fhéadfaí iad a neadú san ardán nó a nascadh leis. 
 • Tá úsáid uirlisí seachtracha tríú páirtí roghnach mar chuid de na cúrsaí ar líne. Déantar na huirlisí seo a bhainistiú ag láithreáin ghréasáin tríú páirtí a chuireann a mbeartais phríobháideachta féin i bhfeidhm. Trí chlárú dóibh glacann na rannpháirtithe leis go bpróiseálfaidh na tríú páirtithe seo (mar rialaitheoirí) a gcuid sonraí pearsanta. Molaimid duit dul i gcomhairle le Beartais Phríobháideachais  na suíomhanna gréasáin tríú páirtí seo chun faisnéis níos mionsonraithe a fháil.

Beidh aon fhaisnéis a chuirfear ar fáil i bhfóraim agus in uirlisí plé eile le feiceáil ar an ardán do rannpháirtithe eile an chúrsa ar líne agus i gcásanna áirithe lasmuigh den ardán. Moltar do rannpháirtithe a bheith cúramach i gcónaí agus iad ag postáil aon fhaisnéis phearsanta nó íogair agus a chinntiú go bhfuil na ceadanna ábhartha acu chun aon acmhainní a roinnt, ar nós íomhánna. 

C. Faisnéis ó suíomhanna ghréasáin nó seirbhísí tríú páirtí

Féadfaidh School Education Gateway faisnéis inaitheanta phearsanta a fháil nuair a bhíonn rochtain ag úsáideoirí ar nó nuair a logálann siad isteach ar shuíomh gréasáin tríú páirtí a thaispeánann faisnéis ar an ardán, m.sh. Facebook, Twitter, nó Padlet. D’fhéadfadh téacs agus/nó íomhánna atá ar fáil ón suíomh gréasáin tríú páirtí a bheith san áireamh anseo.

Faigheann School Education Gateway faisnéis inaitheanta phearsanta freisin (go sonrach ainm úsáideora, ID uathúil an úsáideora ar an suíomh gréasáin tríú páirtí agus seoladh ríomhphoist an úsáideora) ó shuíomh gréasáin tríú páirtí má logálann an t-úsáideoir isteach agus meicníocht údaraithe an tsuímh ghréasáin tríú páirtí á húsáid aige: Facebook, Twitter, Google nó LinkedIn.

Féadfaidh suíomhanna gréasáin tríú páirtí a sholáthraíonn uirlisí agus seirbhísí ar líne a bhaineann le cúrsaí do na húsáideoirí, mar thráth na gceist ar líne, meicníochtaí piarmharcála nó feidhmiúlacht na meán sóisialta, faisnéis inaitheanta phearsanta a bhailiú maidir le húsáid an duine aonair as an suíomh comhpháirtíochta sin agus rannpháirtíocht á glacadh aige i ngníomhachtaí dá leithéid. Féadfaidh suíomhanna ghréasáin tríú páirtí na sonraí sin a roinnt leis an School Education Gateway ar mhaithe le seirbhísí an School Education Gateway seirbhísí an tsuímh gréasáin tríú páirtí, agus eispéireas oideachais an duine aonair a fheabhsú. Cuimsíonn na sonraí seo faisnéis amhail an méid ama a chaitear ar an suíomh comhpháirtíochta agus na leathanaigh a bhreathnaítear orthu. Tá úsáid uirlisí den sórt sin roghnach mar chuid de na cúrsaí ar líne i gcónaí.

D. Sonraí eile

Féadfaidh siad freisin tráchtanna, athbhreithnithe nó liostaí poiblí a phostáil faoi Uirlisí Erasmus + (Catalóg Cúrsaí, Deiseanna Soghluaisteachta agus Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha) agus sa chás sin tá feidhm ag na Téarmaí agus Coinníollacha seo. Sna cásanna seo go léir, féadfaidh baill faisnéis a chur isteach chun a gcuid tuairimí, léirmheasanna nó liostálaithe a fhoilsiú.

Ba cheart d’úsáideoirí a thabhairt faoi deara go bhfuil rochtain ag riarthóirí ar theachtaireachtaí agus ar fhógraí na n-úsáideoirí ar an ardán chun críocha fabhtcheartaithe.

Féadfaidh úsáideoirí páirt a ghlacadh freisin i suirbhéanna nó seimineáir ghréasáin nó clárú le liostaí seoltaí sonracha. Sna cásanna seo, cuireann úsáideoirí faisnéis isteach chun páirt a ghlacadh i dtionscnaimh den sórt sin.

Baileofar faisnéis mar sheoladh IP an úsáideora, soláthraí seirbhíse Idirlín, brabhsálaí gréasáin, córas oibriúcháin, neas-amanna úsáide, suíomh treoraithe, idirghníomhaíochtaí sonracha úsáideora le feidhmiúlacht na gcóras agus aon sonraí comhchosúla a mhalartaítear idir ríomhaire úsáideora agus freastalaithe ardán School Education Gateway. Ní bheidh siad seo nasctha le cuntais úsáideora shonracha ach amháin chun gníomhaíocht shonrach úsáideora a rianú i gcás go bhfuil drochamhras ann gur sáraíodh na Téarmaí agus Coinníollacha.

Faoi dheireadh, baileofar staitisticí comhiomlánaithe go rialta, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, líon na n-úsáideoirí le linn tréimhse ar leith, cúrsaí a roghnaíonn úsáideoirí, agus úsáid cuntas.

3. Cad iad na críocha ar chucu a phróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Is gá sonraí pearsanta a phróiseáil chun: 

 • A chur ar chumas cláraithe úsáid a bhaint as seirbhísí ardáin ar nós:
  • tráchtanna, léirmheasanna agus liostaithe a phostáil;
  • gnéithe éagsúla ardáin a úsáid mar cheanáin nó cuardaigh shábháilte; agus
  • na próifílí úsáideora a shaibhriú.
 • A bheith in ann déileáil le fiosrúcháin deasc chabhrach, moltaí ábhair, míreanna a ndearnadh tuairisc orthu, srl.;
 • a chur ar chumas chláraithe School Education Gateway cumarsáid a dhéanamh agus comhoibriú de mheon muiníne agus comh-urraim;
 • Gníomhaíochtaí monatóireachta agus taighde a cheadú agus a éascú;
 • Cuspóirí for-rochtana agus cumarsáide a fhorbairt faoi chuimsiú ardán School Education Gateway agus a sheirbhísí;
 • Nuashonruithe agus faisnéis ábhartha a sheoladh chuig na húsáideoirí (m.sh. nuachtlitir nó eolaslitir chuig soláthraithe cúrsaí) a bhaineann le School Education Gateway, agus úsáideoirí a chur ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí bainteacha eile a bhféadfadh spéis a bheith acu iontu laistigh de thionscnaimh an Choimisiúin Eorpaigh;
 • Riarachán agus cur i bhfeidhm cúrsaí ar líne a chumasú lena n-áirítear:
  • tinreamh ar chúrsaí oiliúna, dul chun cinn agus críochnú modúl ag úsáideoirí aonair a rianú;
  • faisnéis inaitheanta phearsanta agus feidhmíocht i gcúrsa ar líne ar leith a roinnt leis na teagascóirí nó na modhnóirí a mhúineann an cúrsa nó atá mar chuid de reáchtáil an chúrsa;
  • cead a thabhairt d’úsáideoirí cur leis na cúrsaí ar líne trí rátáil, tráchtanna, leabharmharcanna, clibeáil, tráth na gceist a chomhlánú, páirt a ghlacadh i bhfóraim agus uirlisí cumarsáide eile, agus a gcuid acmhainní féin a uaslódáil;
  • torthaí cúrsa a chur i láthair agus a achoimriú;
  • postálacha a athúsáid agus tagairt a dhéanamh dóibh i bhfóraim agus in uirlisí cumarsáide i leaganacha leanúnacha agus amach anseo de na cúrsaí agus de na teachtaireachtaí a bhaineann leis na cúrsaí, agus na cúrsaí a chuirfear ar fáil amach anseo a fheabhsú;
  • úsáideoirí a chur le chéile le haghaidh gníomhaíochtaí grúpa nó bunaithe ar théama.
 • Eispéireas an úsáideora laistigh den tionscadal seo agus tionscadail chomhchosúla amach anseo a d’fhorbair an Coimisiún Eorpach a chumasú agus a fheabhsú trí rialú rochtana, minicíocht úsáide a rianú, iompraíochtaí cuardaigh, roghanna agus socruithe;
 • An bailiú, aicmiú agus achoimre d’ionchur na n-úsáideoirí sna fóraim agus sna huirlisí plé eile a cheadú;
 • Staitisticí comhiomlánaithe a sholáthar, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, líon na n-úsáideoirí le linn tréimhse ar leith, na hábhair is fearr le baill agus/nó na tíortha a roghnaíonn siad agus úsáid cuntas.

4. Cén bunús dlí atá againn chun do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid nó don chomhlacht de chuid an Aontais (a leagan síos i ndlí an Aontais) (Airteagal 5(1)(a) de Rialachán 2018/1725);

 • 'Erasmus+': clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE (OJ L 347 an 20.12.2013, lch.50-73).
 • Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2013 lena mbunaítear ‘an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir’ agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/336/CE (2013/776/AE): Airteagal 3(a).
 • Conradh Seirbhísí 2017-3597, 2017-3598 agus 2017-3599 idir an Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir agus EUN Partnership AISBL.

Tá próiseáil nach gcumhdaítear leis na bunúis dlí thuas bunaithe ar thoiliú an ábhair sonraí  (Airteagal 5(1)(d) de Rialachán 2018/1725)

5. Cá fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?

Coinnítear sonraí a bhaineann le staitisticí agus críocha taighde ar feadh ré iomlán School Education Gateway i bhformáid chomhiomlánaithe anaithnid. 

Coinnítear sonraí a bhaineann le próifíl an úsáideora ar feadh trí bliana tar éis logáil isteach deireanach an úsáideora. Tar éis trí bliana ón logáil isteach deireanach, socrófar an phróifíl úsáideora go neamhghníomhach go huathoibríoch, i.e., ní bheidh sé le feiceáil ag úsáideoirí eile a thuilleadh. Seoltar fógra chuig an úsáideoir chun a chur in iúl dó / di go bhfuil a p(h)róifíl neamhghníomhach agus gur féidir leis / léi a chuntas a athghníomhachtú trí logáil isteach arís laistigh de choicís. Mura logálann an t-úsáideoir isteach laistigh de choicís, déanfar a p(h)róifíl a dhíghníomhachtú go buan. Ansin déantar gach faisnéis phearsanta anaithnid. Níl aon sonraí pearsanta a d’fhéadfadh an t-úsáideoir a chur isteach trí uirlisí tríú páirtithe (m.sh. le linn cúrsa ar líne agus uirlis sheachtrach ar líne á úsáid aige, mar Facebook, Twitter nó Padlet) faoi fhreagracht an rialaitheora sonraí agus mar sin ní bhaineann siad leis an anaithnidiúchán.

Chun cuntas a dhíghníomhachtú nó a scriosadh, téigh i dteagmháil leis an Deasc Chabhrach ag: support@schooleducationgateway.eu.

Sa chás go n-iarrann úsáideoirí a bpróifíl a dhíghníomhachtú nó go ndéantar an phróifíl a dhíghníomhachtú go huathoibríoch, ní bheidh aon sonraí le feiceáil ag úsáideoirí eile an School Education Gateway. Ní choimeádfar sonraí ach i bhfoirm gan ainm nach gceadaíonn aitheantais phearsanta. Más mian le húsáideoirí a bhfuil próifíl díghníomhachtaithe orthu leanúint ag úsáid an ardáin, beidh orthu clárú arís. Fanann na sonraí chun críocha taighde agus monatóireachta amháin atá ar fáil ag an EACEA, an CE, údaráis scoile náisiúnta nó réigiúnacha, údaráis atá i gceannas ar School Education Gateway agus tríú páirtithe eile a chur i bhfeidhm (féach Pointe 3) faoi údarú an rialaitheora sonraí i bhformáid chomhiomlánaithe.

6. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Chun na críocha a shonraítear thuas, tá rochtain ar na sonraí iomlána teoranta go docht do:

 • Foireann ainmnithe an Choimisiúin Eorpaigh, Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir (EAC)
 • Foireann ainmnithe EACEA
 • Foireann ainmnithe an tsoláthraí seirbhíse, EUN Partnership.

Taispeánfar roinnt sonraí a chuirfidh úsáideoirí isteach ar limistéar poiblí ardán School Education Gateway, rud a chiallaíonn go bhfuil rochtain saor in aisce ar na sonraí sin ar an Idirlíon. Sa chás seo tá sé de cheart ag an úsáideoir a gcuid sonraí a scriosadh. Is iad seo a leanas na sonraí a thagann chun bheith poiblí go háirithe:

sonraí eagraíochta le feiceáil ag gach úsáideoir trí leathanach na heagraíochta:

 • Ainm, seoladh, cathair, tír, pictiúr, URL Facebook, URL Twitter, URL LinkedIn agus suíomh gréasáin
 • Cláraitheoirí atá cleamhnaithe leis an eagraíocht (céadainm, sloinne, tír, pictiúr)
 • Cúrsaí, Deiseanna Soghluaisteachta agus liostálaithe Comhpháirtíochta Straitéisí arna bpostáil ag baill na heagraíochta
 • Rátáil réalta bunaithe ar mheánscór chúrsaí na heagraíochta (más ann)
 • Liosta léirmheasanna agus rátálacha a chuir úsáideoirí eile isteach ar chúrsaí na heagraíochta

Sonraí cláraí:

 • Níl na sonraí cláraithe seo a leanas le feiceáil ag gach úsáideoir ach ar leathanach na heagraíochta poiblí (má tá an t-úsáideoir cleamhnaithe le heagraíocht amháin nó níos mó): céadainm, sloinne, tír, mionsamhail den phictiúr (má sholáthraítear é).
 • Níl rochtain ar leathanach próifíle an úsáideora ach d’úsáideoirí eile atá logáilte isteach, lena n-áirítear an fhaisnéis seo a leanas: céadainm, sloinne, tír, pictiúr, eagraíocht(í), cineál úsáideora, tráchtanna a rinne an cláraí, ailt ‘fabhracha’ ag an mball, agus cibé an bhfuil an cláraitheoir fíoraithe ag eTwinning.  
 • Tá aon liostáil, trácht, athbhreithniú agus / nó rátáil a dhéanann úsáideoir cláraithe go deonach poiblí, i.e. le feiceáil ag úsáideoirí an tsuímh ghréasáin agus iad ag féachaint ar an mír a ndearnadh trácht air nó a ndearnadh athbhreithniú uirthi agus is féidir í a aisghabháil trí innill chuardaigh.
 • Níl gníomhaíocht úsáideora ar na cúrsaí ar líne le feiceáil ach ag na húsáideoirí cláraithe a chláraigh leis an gcúrsa sonrach ar líne chomh mhaith. 

Féadfaidh an t-aistriú sonraí ar leith chuig tríú páirtithe eile (e.g. ionaid taighde agus ollscoileanna) a cheadú faoi údarú sonrach an rialaitheora sonraí, ach aistreofar sonraí ar bhealach anaithnid.

Ní fhéadfaidh sonraí pearsanta a úsáid riamh chun críocha margaíochta.

7. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta bailithe agus an fhaisnéis uile a bhaineann leo a stóráil ar fhreastalaithe slána an tsoláthraí seirbhíse (EUN). 

Tá clásal conarthach maidir le cosaint sonraí san áireamh sa chonradh leis an soláthraí seirbhíse, lena chinntiú go ndéantar do chuid sonraí a phróiseáil de réir na reachtaíochta is infheidhme.

Cloíonn oibríochtaí lárionaid ríomhaireachta an tsoláthraí seirbhíse go conarthach le treoracha agus forálacha slándála an Choimisiúin Eorpaigh arna mbunú ag an Stiúrthóireacht Slándála don chineál seo freastalaithe agus seirbhísí.

8. Cad iad na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá an ceart agat:

 • Rochtain a iarraidh ar na sonraí pearsanta atá againn ort;
 • Ceartú ar do shonraí pearsanta a iarraidh nó an ceartú a dhéanamh tú féin i do phróifíl;
 • Léirscriosadh do shonraí pearsanta a iarraidh, faoi choinníollacha áirithe;
 • Srianadh ar phróiseáil do shonraí pearsanta a iarraidh, faoi choinníollacha áirithe;
 • Agóid a dhéanamh in aghaidh phróiseáil do shonraí pearsanta ar fhorais a bhaineann le do chás áirithe;
 • Aistriú do shonraí chuig eagraíocht eile a iarraidh, i bhformáid chaighdeánach choitianta atá inléite ag meaisín (iniomparthacht sonraí);
 • Do thoiliú a aistarraingt uair ar bith.

Tá an ceart agat agóid a dhéanamh in aghaidh phróiseáil do shonraí pearsanta ar fhorais a bhaineann le do chás áirithe  faoi fhorálacha Airteagal 23 de Rialachán 2018/1725.

Tá an ceart agat freisin gan a bheith faoi réir cinntí uathoibrithe (a dhéantar le meaisíní agus leosan amháin) a mbeidh tionchar acu ort, mar a shainmhínítear sa dlí.

9. Do cheart ar éisteacht i gcás coinbhleachta ar aon cheist maidir le sonraí pearsanta

I gcás coinbhleachta ar aon cheist a bhaineann le cosaint do shonraí pearsanta is féidir leat scríobh chuig an rialaitheoir sonraí ag an seoladh thuasluaite agus chuig boscaí ríomhphoist feidhmiúla (Pointe 1).

Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí an EACEA ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Féadfaidh tú gearán a thaisceadh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí uair ar bith: https://edps.europa.eu/.


[i] Rialachán (AE) 2018/1725  Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle  
an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh 45/2001 agus Cinneadh Uimh 1247/2002/CE Téacs atá ábhartha maidir le LEE, OJ L 295, 21.11.2018, lch. 39.