Beartas príobháideachais

eTwinning – Polasaí Príobháideachais Tá an Coimisiún Eorpach, ard-Stiúrthóireacht an Oideachais, Óige, Spórt agus Cultúr ("DG EAC"), an coiste Oideachais agus Cultúir an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin ("EACEA") chomh maith leis an Náisiúnta Tacaíocht le hEagraíochtaí tiomanta do chaomhnú do phríobháideachta. Tá sonraí pearsanta a bhailítear trí eTwinning.net próiseáilte ag an leibhéal náisiúnta, i gcás is é an NSO na Rialtóirí, nó ag Leibhéal an Aontais Eorpaigh (AE), is é an EACEA an Rialtóir. Láimseáiltear gach sonraí pearsanta i gcomhréir leis na forálacha infheidhme de chuid na reachtaíochta cosanta sonraí. • Ag leibhéal an AE, is Rialachán (AE) Uimh 2018/1725 maidir le cosaint sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais atá infheidhme. • Ag an leibhéal náisiúnta, mar baill an Aontais Eorpaigh (AE) agus an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), is an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí ('GDPR') atá infheidhme. Tá na sonraí go léir agus n-oibríochtaí próiseála faoi rialú Náisiúnta de Eagraíochtaí Tacaíochta chun cloí leis na forálacha atá ann. • Do na tíortha atá ina mbaill den AE nó den LEE, déantar sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta is infheidhme, ach amháin má tá sonraí pearsanta ó dhaoine i mballstáit an AE nó an LEE á bpróiseáil. Sa chás seo, is é an GDPR baineann leis. Sa Ráiteas Príobháideachais seo a leanas leagtar amach na beartais de chuid an DG EAC, an EACEA agus NSO do bhailiú, do bhainistiú agus d’úsáid a bhaint as na sonraí pearsanta lena mbaineann le daoine aonair in eTwinning. Tá luach againn ar do mhuinín agus ba mhaith liom a dhéanamh cinnte go bhfuil tuiscint agat ár bpolasaithe agus na cleachtais a bhaineann le cosaint do chuid sonraí laistigh den Tionscadal eTwinning. Comhpháirtíocht EUN AISBL (tugtar Scoilnet na hEorpa air) a ritheann an Seirbhís Lárnach Tacaíochta (CSS) de chuid eTwinning mar conraitheoir EACEA agus, mar chuid dá chúraimí, cuireann an t-ardán eTwinning atá faoi réir an pholasaí príobháideachais atá leagtha amach thíos. Ina theannta sin, Tremend dul i Gcomhairle le Bogearraí SRL soláthraíonn na seirbhísí digiteacha ag teastáil a bhainistiú agus a chothabháil eTwinning.net chomh maith leis sin mar chonraitheoir EACEA. Is é an Coimisiún Eorpach ard-Stiúrthóireacht na faisnéisíochta (DG DHIGIT) SÉ an tseirbhís a sholáthraíonn óstáil ar an ardán eTwinning tríd Seirbhísí Gréasáin Amazon. 1. Cé atá freagrach as próiseáil do shonraí pearsanta (rialtóir sonraí)? Ag Leibhéal an AE – eTwinning.net Nuair a dhéantar sonraí a phróiseáil ar leibhéal an AE is é an rialaitheoir Shonraí Eorpacha, Oideachas agus Cultúr an Ghníomhaireacht Fheidhmiúcháin. Is é an duine a bheidh ainmnithe mar a bheith i bhfeighil na n-oibríochtaí próiseála ná: Ceann Aonaid A6 de EACEA an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpaigh, Oideachas agus Cultúr Avenue du Bourget 1, BE-1049 an Bhruiséil Ríomhphost: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu Ag an leibhéal Náisiúnta – tairseacha eTwinning náisiúnta Nuair a dhéantar sonraí a phróiseáil ar leibhéal náisiúnta (mar shampla, eagrúchán/ gníomhaíochtaí náisiúnta, féach thíos), is rialaitheoirí sonraí iad na sonracha seirbhísí tacaíochta (Eagraíochtaí Tacaíochta Náisiúnta). Tá teagmhálacha de na daoine atá ainmnithe mar atá i bhfeighil na n-oibríochtaí próiseála ar na seirbhísí tacaíochta is féidir a bheith le fáil ar na leathanaigh seo: NSO 2. Cén sonraí pearsanta a phróiseáil agus conas? Ag Leibhéal an AE – eTwinning.net An méid seo a leanas a sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhthéacs eTwinning. Tá an liosta seo uileghabhálach. a) Sonraí éigeantacha Sonraí na gCláraí: ainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, ról ar scoil (más múinteoir, na hábhair a mhúintear), cumarsáide teanga(s), raon aoise na ndaltaí, úsáideora cur síos Sonraí scoile: faisnéis a bhaineann leis an scoil, mar shampla ainm oifigiúil na scoile, seoladh baile, seoladh ríomhphoist, réigiún agus an tír. Sonraí phríomhoide na scoile: ainm, sloinne, seoladh r-phost gairmiúil. b) Sonraí roghnacha (is iad na sonraí a d ' fhéadfadh a bheith ar fáil ach amháin i gcás go bhfuil a thuilleadh i gceist agat ale ghníomhaíochtaí eTwinning): Sonraí na gCláraí: liosta de theagmhálacha laistigh de eTwinning Beo, liosta de na tionscadail, pictiúr de na cláraí, grianghraif agus eolas eile a bhaineann leis an úsáid ar an ardán. Sonraí eile: Cláraithe a d 'fhéadfadh bheith rannpháirteach freisin i dtionscadail' TwinSpaces, Grúpaí eTwinning agus imeachtaí ar líne. Sna cásanna seo, is féidir le cláraithe faisnéis a chur isteach chun an cuspóir a bheith rannpháirteach i dtionscnamh den sórt sin. Tá rochtain a fháil ar ardáin den sórt sin teoranta chuig a gcláraithe agus a mbailíochtú ar na comhaltaí sin amháin ("eTwinners"). Is féidir leo a chur isteach chomh maith le faisnéis eile i gcomhthéacs úsáid a bhaint as an spás teoranta ar an ardán chomh maith le teachtaireachtaí an phoist, agus ábhar eile sna fóraim, blogs agus rannóga eile den spás teoranta ar an ardán. Ag an leibhéal Náisiúnta – tairseacha náisiúnta eTwinning Tá an méid seo a leanas i bhfeidhm maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhthéacs eTwinning. a) sonraí Éigeantacha - ar fáil ag EACEA leis an NSO trí eTwinning.net Sonraí na gCláraí: ainm úsáideora, seoladh ríomhphoist, ainm, sloinne, ról ar scoil (más múinteoir atá ann, na hábhair a mhúintear), teanga cumarsáide, raon aoise na ndaltaí, cur síos ar úsáideoraí. Sonraí scoile: a bhaineann leis an scoil (ainm oifigiúil na scoile, seoladh baile, seoladh ríomhphoist, réigiún agus an tír). Príomhoide na scoile sonraí: ainm, sloinne, seoladh r-phost gairmiúil. b) Faisnéis theicniúil: Tá sonraí ar fáil ag na húsáideoirí iad féin foirmeacha ar líne i réimsí éagsúla a chur isteach ar an ardán eTwinning.net agus tá sé seo inrochtana ag na seirbhísí náisiúnta éagsúla. c) Sonraí sonracha le haghaidh le tionscnaimh ar an láthair Is féidir rannpháirtithe páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí Forbartha Gairmiúla ar an láthair. Sa chás seo d ' fhéadfadh siad eolas breise a iarr (mar shampla, socrú taistil) chun críche páirt a ghlacadh i dtionscnamh den sórt sin. 3. Chun na críche sin a dhéanann muid a phróiseáil do shonraí? Ag Leibhéal an AE – eTwinning.net Maidir le próiseáil na sonraí ní mór: • faisnéis a sholáthar faoi na gníomhaíochtaí cláraithe' laistigh agus lasmuigh eTwinning a bhunú agus a choimeád ar bun ar líne i measc an chomhphobail gníomhaíochtaí; • deis a thabhairt do na cláraithe a bhaineann le comhpháirtithe a aimsiú agus tionscadail a chur ar bun; • faisnéis a sholáthar maidir lena gcuid tionscadail eTwinning; • go ginearálta, ar chumas eTwinning cláraithe chun cumarsáid a dhéanamh agus comhoibriú a dhéanamh i spiorad na muiníne fhrithpháirtí agus ar leith; agus, • é a cheadú agus a éascú agus monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí taighde. Nuair a chláraíonn úsáideoirí in eTwinning is féidir leo freisin clárú le haghaidh an nuachtlitir eTwinning. Is é sonraí na glcáraithe atá bailíochtaithe ag an leibhéal náisiúnta agus faoi seach an NSO. Staitisticí comhiomlánaithe a bhailiú go rialta, lena n-áirítear ach ní teoranta go, líon na n-úsáideoirí le linn tréimhse ar leith, an rogha ábhar nó tíortha roghnaithe ag múinteoirí, cuntas a úsáid. Ag an leibhéal Náisiúnta – tairseacha náisiúnta eTwinning Bainfidh na hEagraíochtaí Tacaíochta Náisiúnta eTwinning úsáid as an eolas a cuireadh faoi bhráid eTwinning.net i leith: • bailiú an eolais pearsanta atá curtha isteach ag an úsáideoir • chur chun cinn na ngníomhaíochtaí náisiúnta eTwinning • scaipeadh na nuachtlitreacha náisiúnta agus fógraí ar • preasráiteas • clárú do chúrsaí agus imeachtaí • rannpháirtíochta i suirbhéanna Is féidir le húsáideoirí a roghnú freisin chun teagmháil a dhéanamh go díreach ar na hEagraíochtaí Tacaíochta Náisiúnta chun fanacht ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí eTwinning. Más féidir le húsáideoirí a roghnú chun teagmháil a dhéanamh leis na hEagraíochtaí Tacaíochta Náisiúnta na go díreach, beidh sonraí pearsanta a amháin a úsáidtear chun críocha freagra a thabhairt ar theachtaireachtaí nó a bhainistiú clárúcháin. 4. Ar cén bunús dlí a dhéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil? Ag Leibhéal an AE – eTwinning.net Próiseáil is gá chun a fheidhmeanna a tasc i gcrích chun leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don Aontas institiúid nó leis an gcomhlacht (a leagfar síos i Ndlí an Aontais i) (Airteagal 5(1)(a) de Rialachán (AE) 2018/1725); • Rialachán (AE) 2021/817 Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2021 ag bunú Erasmus+: Clár an Aontais um oideachas agus oiliúint, an óige agus an spórt agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 (IO L 189, 28.5.2021, lch. 1-33), • Cur chun feidhme an choimisiúin Cinneadh (AE) 2021/173 12 feabhra 2021 ag bunú an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachais agus Chultúir.  • Conradh seirbhíse 2020-0082 idir an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Chultúr an agus Tremend Bogearraí SRL. • Conradh seirbhíse 2020-0114 idir an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach, um Oideachas agus Chultúr an agus Comhpháirtíocht EUN AISBL. Próiseáil nach bhfuil clúdaithe ag an méid thuas mbunús dlí atá bunaithe ar an toiliú an t-ábhar sonraí (Airteagal 5(1)(d) de Rialachán (AE) 2018/1725). Ag Leibhéal Náisiúnta • Comhaontú deontais a síníodh idir an EACEA agus an NSO (a Cuireadh Isteach agus Plean Gníomhaíochta an EACEA 17/2018, EACEA 18/2018 agus EACEA ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA. • Déan teagmháil, faoi seach, NSO le haghaidh eolas ar an reachtaíocht is infheidhme maidir le gach tír. 5. Cé chomh fada a dhéanann muid a choinneáil do shonraí pearsanta? Ag Leibhéil an AE agus Náisiúnta Sonraí a bhaineann le staitisticí agus taighde críocha a choinneáil ar feadh ré iomlán eTwinning i chomhiomlánú, gan ainm formáid. Sonraí a bhaineann le próifíl na n-úsáideoirí a choimeád ar feadh uasmhéid de thrí bliana tar éis an úsáideora logáil isteach deireanach. Tar éis bliain amháin ó na logáil isteach deireanach, an próifíl úsáideora a shocrú go huathoibríoch a neamhghníomhach, i.e., a thuilleadh le feiceáil ar úsáideoirí eile nó ar an taobh amuigh domhan. Tar éis bliain amháin ó na logáil isteach deireanach, an próifíl úsáideora a shocrú go huathoibríoch a neamhghníomhach, i.e., a thuilleadh le feiceáil ar úsáideoirí eile nó ar an taobh amuigh domhan. Is féidir leis an úsáideoir re-a ghníomhachtú/di ar a chuntas trí logáil isteach arís. Dara agus deiridh meabhrúchán a sheoladh tar éis dhá bhliain bhreise a chur ar an eolas ar an úsáideoir sin, 3 bliana tar éis di/a logáil isteach deireanach, aige/aici próifíl a deactivated go buan. Gach eolas pearsanta a rinneadh ansin gan ainm. D ' fhonn a dhíghníomhachtú nó a scriosadh cuntas, le do thoil déan teagmháil leis an Tseirbhís Lárnach Tacaíochta (féach pointe 6 thíos) ag: delete@etwinning.net. I gcás úsáideoirí a iarraidh le haghaidh an díghníomhaithe de a bpróifíl nó ar an próifíl a deactivated huathoibríoch, aon sonraí a bheith le feiceáil eile eTwinning úsáideoirí. Beidh na sonraí a choimeád ach amháin i bhfoirm gan ainm nach a cheadú le haghaidh aitheantais phearsanta. Má tá úsáideoirí le próifíl a deactivated ag iarraidh a leanúint ar aghaidh ag baint úsáide as an ardán, beidh siad is gá chun clárú arís. Na sonraí fanacht ach amháin le haghaidh taighde agus monatóireacht a dhéanamh críocha faoina réir ag an EACEA, an Coimisiún Eorpach, náisiúnta nó réigiúnacha d ' údaráis scoile, na húdaráis atá i gceannas ar chur chun feidhme eTwinning (Seirbhís Lárnach Tacaíochta agus Eagraíochtaí Tacaíochta Náisiúnta) agus tríú páirtithe eile (féach pointe 6) faoi údarú an Rialaitheora Sonraí in comhiomlánaithe formáid. 6. Cé aige a bhfuil rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dóibh a nochtar é? Ag Leibhéal an AE – eTwinning.net Chun na gcríoch a shonraítear thuas, rochtain a fháil ar na sonraí teoranta go docht: • eTwinning a bhailíochtú d ' úsáideoirí (ar logáil isteach) is féidir a fheiceáil ar an méid seo a leanas sonraí na n-úsáideoirí eile: tacar iomlán na sonraí ach amháin d 'úsáideoirí' seoladh r-phoist agus an scoil ceannaire sonraí. • EACEA, An Coimisiún Eorpach: sraith iomlán de shonraí. • Údaraithe foirne na heagraíochta ar conradh ag an EACEA a chur i bhfeidhm eTwinning,. i. Seirbhís Lárnach Tacaíochta (Scoilnet na heorpa) agus digiteach soláthraí seirbhíse (Tremend dul i Gcomhairle le Bogearraí SRL): iomlán sraith de shonraí. • NSO: rochtain a fháil ar gcláraí na sonraí curtha isteach ar eTwinning.net d ' fhonn a bhailíochtú/a bhainistiú a chlárú agus gníomhaíochtaí áirithe (NSO tá ach amháin rochtain a fháil ar na sonraí na n-úsáideoirí a gcuid tíortha faoi seach). Aistrithe sonraí pearsanta go tríú tíortha áirithe NSO atá bunaithe taobh amuigh den Aontas Eorpach nó den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, i an méid seo a leanas le tríú tíortha: an Albáin, an Ailgéir, an Airméin, an Asarbaiseáin, an Tseoirsia, an Iordáin, an Liobáin, an Mholdóiv, an Túinéis, an Úcráin, an Tuirc, An tSeirbia, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin agus an Macadóin huaidh. Tabhair faoi deara gur le haghaidh na tíortha sin, nach bhfuil an AE a glacadh an cinneadh maidir le cosaint leordhóthanach de bhun Airteagal 47 de Rialachán 2018/1725, mar sin, á dheimhniú go bhfuil do shonraí pearsanta nuair a aistríodh, beidh tairbhe a bhaint as an leibhéal cosanta leordhóthanach sa tríú tír is ceann scríbe. Dá bhrí sin, an leibhéal cosanta do shonraí pearsanta a aistriú beidh sé sin ag brath ar an dlí nó cleachtas tríú tír sin agus, mar thoradh air sin, tá do chearta maidir le cosaint sonraí ní a d ' fhéadfadh a bheith acu atá coibhéiseach leis na sa agus an AE/LEE nó tír a bhfuil cinneadh maidir le leordhóthanacht. Mar sin féin, an NSO faoi cheangal ag cosaint sonraí clásail, go háirithe leis teicniúla agus eagraíochtúla na hoibleagáidí slándála, faoi na comhaontuithe deontais a síníodh leis an Ngníomhaireacht. An féidir le húsáideoirí a iarraidh chun cóip a fháil de na clásail trí theagmháil a dhéanamh leis an rialtóir. An tSeirbhís Lárnach Tacaíochta faoi cheangal ag cosaint sonraí clásail faoi chonradh seirbhíse sínithe leis an Ngníomhaireacht. Mar sin féin, an t-aistriú na sonraí pearsanta i dtríú tír ar siúl ar bhonn na gcosaintí dá dtagraítear in comhaontuithe Deontais a síníodh idir an Ghníomhaireacht agus Náisiúnta Tacaíochta d ' Eagraíochtaí. An féidir le húsáideoirí a iarraidh chun cóip a fháil de na clásail trí theagmháil a dhéanamh leis an rialtóir. Roinnt sonraí curtha isteach ag beidh úsáideoirí a bheith ar taispeáint, ach amháin tar éis a thabhairt ar a thoiliú sainráite, ar an limistéar poiblí ar an Tairseach eTwinning (eTwinning.net), rud a chiallaíonn go bhfuil sonraí den sórt sin a bhfuil rochtain saor in aisce ar an Idirlíon. Sa chás seo tá an t-úsáideoir an ceart chun a scrios a gcuid sonraí. Na sonraí a thiocfaidh chun bheith poiblí i leith na nithe seo a leanas: Sonraí na gCláraí: ainm, sloinne, a bhaineann scoile. I gcás eTwinning Ambasadóirí, chomh maith leis an pictiúr de an t-úsáideoir a bheith ar taispeáint go poiblí. Sonraí scoile: oifigiúla ainm na scoile, an bhaile, sa réigiún, sa tír Sonraí tionscadail: ainm, cur síos, teangacha, raon aoise na ndaltaí, comhpháirtí sonraí, dáta clárúcháin agus a dhúnadh sonraí (más ar fáil). Sonraí eile curtha isteach ag úsáideoirí ar an ardán eTwinning (m. sh., teachtaireachtaí fóraim plé ar líne agus snáitheanna, comhaid agus pictiúir) tá ach amháin le feiceáil le húsáideoirí cláraithe eile a bhaineann leis an limistéar an Tairseach áit a bhfuil siad a uaslódáil (m. sh., eTwinning Grúpaí, Foghlama Saotharlainne, TwinSpace). An t-aistriú na sonraí chuig tríú páirtithe eile (m. sh., lárionaid taighde agus ollscoileanna) is féidir a bheith ceadaithe faoi údarú sonrach a fháil ar an Rialtóir Sonraí, ach beidh na sonraí a aistriú gan ainm. Sonraí pearsanta ní féidir a bheith a úsáidtear chun críche margaíochta. Ag an leibhéal Náisiúnta – tairseach náisiúnta eTwinning Chun na gcríoch a shonraítear thuas, rochtain a fháil ar na sonraí teoranta go docht: • Eagraíochtaí Tacaíochta Náisiúnta, náisiúnta nó réigiúnach na húdaráis scoile i gceannas ar eTwinning a chur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta agus a choimeád i dteagmháil leis an úsáideoirí ar a gcuid tíortha faoi seach. Gach Eagraíocht Tacaíochta Náisiúnta is féidir rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta na n-úsáideoirí de na a tír faoi seach. Ar an iomlán agus cothrom le dáta an liosta de na tíortha sin chomh maith le gach NSO, ar fáil sa leathanach tiomnaithe. 7. Conas is féidir linn do chuid sonraí pearsanta a chosaint? Ag Leibhéil an AE agus Náisiúnta Bailíodh na sonraí pearsanta agus gach a bhaineann le faisnéis phearsanta a stóráil ar fhreastalaithe slán de chuid an Choimisiúin Eorpaigh á bhainistiú ag ard-STIÚRTHÓIREACHT DHIGIT agus tá sé an-urraithe. Ach pearsanra údaraithe rochtain a fháil ar na meáin stórála ar an bhfreastalaí.. DG DHIGIT glacann an slándáil na seirbhíse a óstáil i gcomhréir leis an Gcoimisiún Slándála Faisnéise Beartas agus Creat agus DHIGIT s comhlántach Slándála Faisnéise sa Chreat Beartais. Féach freisin an Coimisiún Cinneadh C(2006)3602 16 lúnasa 2006 maidir le "Slándála na córais faisnéise atá in úsáid ag an gCoimisiún Eorpach" agus an "Cur chun feidhme rialacha 16.8.2006 a bhaineann le slándáil na córais faisnéise atá in úsáid ag an gCoimisiún Eorpach". Conarthach clásal maidir le cosaint sonraí a áireamh i gconradh le soláthraithe seirbhíse, Scoilnet na hEorpa agus Tremend dul i gComhairle Bhogearraí, chun a chinntiú go bhfuil do shonraí á bpróiseáil i gcomhréir leis an reachtaíocht is infheidhme. NSO ar mian leo chun na sonraí a phróiseáil le haghaidh gníomhaíochtaí náisiúnta rochtain a fháil ar an fhaisnéis arna stóráil ag an leibhéal lárnach. 8. Cad iad na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú? Tá tú an ceart agat: - Iarratas a dhéanamh chun rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta atá againn ar ort; - Iarratas a cheartú de do chuid sonraí pearsanta nó ar a dhéanamh ar an ceartú féin i do phróifíl; - Iarratas a dhéanamh, faoi choinníollacha áirithe, an scriosadh de do shonraí pearsanta; - Iarratas a dhéanamh, faoi choinníollacha áirithe, tá an srian le próiseáil do shonraí pearsanta; - Réad a dhéanamh ag am ar bith le próiseáil do chuid sonraí pearsanta ar chúiseanna a bhaineann le do staid áirithe; - Iarratas a dhéanamh le haghaidh do chuid sonraí a aistriú chuig eagraíocht eile a úsáidtear go coitianta i meaisín-inléite formáid chaighdeánach (iniomparthacht sonraí); - do thoiliú a tharraingt siar ag aon am. Tá an ceart agat chun agóid a phróiseáil do chuid sonraí pearsanta ar chúiseanna a bhaineann le do staid faoi leith faoi fhorálacha Airteagal 23 de Rialachán (AE) 2018/1725. Tá tú freisin i dteideal gan a bheith faoi réir cinntí uathoibrithe (a rinneadh d ' aontoisc ag meaisíní a) a dhéanann difear duit, mar atá sainithe ag an dlí. Ag Leibhéal an AE – eTwinning.net Le do chearta a fheidhmiú ag leibhéal na hEorpa, i bhformhór na gcásanna (rochtain, a cheartú, a iarraidh ar an srian, cuspóir an phróiseáil ar do chuid sonraí) is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí Eorpach (EACEA), féach pointe 1 Más mian leat a scriosadh do chuid sonraí ó eTwinning, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Lárnach Tacaíochta ag: helpdesk@etwinning.net. Ag an leibhéal Náisiúnta – tairseacha náisiúnta eTwinning Le haghaidh aon cheist atá agat maidir le do chearta agus le feidhmiú do chearta a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta ag na seirbhísí tacaíochta ar an leibhéal náisiúnta (tríd a n-náisiúnta eTwinning Ardáin agus/nó nuachtlitreacha agus fógraí a) féadfaidh tú teagmháil leis na Rialaitheoirí Sonraí de gach tír (féach ar an liosta de na teagmhálacha i bpointe 1). 9. An ceart agat dul ar iontaoibh i gcás coimhlinte ar aon sonraí pearsanta a eisiúint Ag Leibhéal an AE – eTwinning.net I gcás coimhlinte ar aon sonraí pearsanta a chosaint a eisiúint duit, is féidir seoladh féin go dtí na rialtóirí ag a luaitear thuas seoladh agus bosca ríomhphoist feidhmiúil. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin EACEA Oifigeach Cosanta Sonraí ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: eacea-data-protection@ec.europa.eu. Féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí ag am ar bith: láithreán Gréasáin http://www.edps.europa.eu. Ag an leibhéal Náisiúnta – tairseach náisiúnta eTwinning I gcás coimhlinte ar aon sonraí pearsanta a chosaint a eisiúint duit, is féidir seoladh féin go dtí an freagrach rialaitheoirí náisiúnta (féach ar an liosta de na teagmhálacha i bpointe 1). Má bhraitheann tú go bhfuil do chearta cosanta sonraí á sárú, is féidir teagmháil a dhéanamh le hÚdaráis Cosanta Sonraí sa tír ina bhfuil tú nó leis an hEagraíochtaí Tacaíochta Náisiúnta atá ann.