Deiseanna Erasmus+

Trí uirlis agus eolas do scoileanna agus iad ag ullmhú iarratas Erasmus+

Catalóg cúrsaí

Catalóg de chúrsaí forbartha gairmiúla do mhúinteoirí agus d'fhoireann scoile.

Féach ar gach rud

Cuir cúrsa leis

Tionscadal soghluaisteachta do bhall foirne scoileanna faoi Phríomhghníomh 1 (socrúcháin mhúinteoireachta agus oiliúint foirne). Léigh tuilleadh

Deiseanna ar shoghluaisteacht

Deiseanna d'fhoireann scoile tabhairt faoi shocrúcháin múinteoireachta agus postscáthú i scoil óstach/eagraíocht óstach thar lear.

Féach ar gach rud

Cuir deis soghluaisteachta leis

Tionscadal soghluaisteachta do bhall foirne scoileanna faoi Phríomhghníomh 1 (socrúcháin mhúinteoireachta agus oiliúint foirne). Léigh tuilleadh

Comhpháirtíochtaí straitéiseacha

Cuardaigh scoileanna/eagraíochtaí comhpháirtíochta ar fud na hEorpa chun comhthionscadail a dhéanamh a bhfuil mar aidhm leo caighdeáin agus cáilíocht an teagaisc agus na foghlama a fheabhsú.

Féach ar gach rud

Cuir iarratas ar chomhpháirtíocht leis

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha faoi Phríomhghníomh 2(cuardach comhpháirtíochta). Léigh tuilleadh