Séanadh

Is tionscadal an Aontais Eorpaigh é an School Education Gateway. Tá sé á maoiniú ag Erasmus+, clár an AE um Oideachas, Oiliúint, an Óige agus Spórt. Tá sé á threorú ag an gCoimisiún Eorpach (EC) agus á chur chun feidme ag a Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na hEorpa um Oideachas agus Cultúr (EACEA).

Coinníonn EUN Partnership AISBL (ar a dtugtar European Schoolnet, agus EUN as seo amach) an t-ardán seo thar ceann an Aontais Eorpaigh chun a chuid tionscnamh a chur chun cinn i measc an phobail.

Níl san ábhar ar an ardán seo ach eolas.

Tá de chuspóir againn an t-eolas seo a choinneáil suas chun dáta agus beacht. Má chuirtear earráidí ar ár súile, déanfaidh muid ár ndícheall iad a cheartú. Mar sin féin, ní ghlacann an EC, an EACEA nó EUN freagracht ná dliteanas maidir leis an eolas atá ar an tsuíomh seo.

An t-eolas seo:

  • níl sé ach ginearálta agus ní d'fhonn aghaidh a thabhairt ar dhálaí sainiúla duine nó eintitis áirithe ar bith atá sé;
  • ní gá gur cuimsitheach, beacht, iomlán, nó suas chun dáta é;
  • bíonn nasc aige uaireanta le suímh eachtrannacha nach bhfuil smacht ag an EC, an EACEA nó EUN orthu agus nach bhfuil siad freagrach astu;
  • ní hionann é agus comhairle ghairmiúil nó dlí (má tá comhairle shainiúil uait, ba chóir duit dul i gcomhairle i gcónaí le duine gairmiúil cuí).

Coimeádann EUN an ceart aige féin, de réir mar is rogha leis, chun codanna den ardán chur ar fionraí, a athrú, a mhionathrú, a chur nó a bhaint ag am ar bith.

Ní chuireann an séanadh seo teorainn le dliteanas an EC, an EACEA nó EUN dá sárófaí riachtanas ar bith a leagtar amach i ndlí náisiúnta infheidhme agus ní eisiann sé a dhliteanas as ábhair nár féidir iad a eisiamh de réir an dlí sin.


Fógra cóipchirt

Tá cead atáirgeadh ach an fhoinse a lua, mura sonraítear a mhalairt. San áit a bhfuil cead le fáil roimh ré chun an t-eolas a atáirgeadh, cealóidh an cead seo an cead ginearálta thuasluaite agus léireoidh sé srian úsáide ar bith go soiléir.

Tá na hábhair agus an t-ionchur ó úsáideoirí an ardáin faoi réir an Chinnidh maidir le doiciméid an CE a athúsáid, agus mar sin, mura dtugtar a mhalairt le fios, atá comhoirúnach le ceadúnas Creative Commons “Attribution 4.0 International” (CC BY 4.0).