Maidir le

Is ardán ar líne é an School Education Gateway, atá curtha i láthair i 29 theanga Eorpacha, do mhúinteoirí, ceannairí scoile, taighdeoirí, oideoirí múinteoirí, lucht déanta beartas agus gairmithe eile atá ag obair i réimse an oideachais scoile - Oideachas agus Cúram Luathóige (ECCE) agus Gairmoideachas agus Gairmoiliúint (VET) san áireamh. Téigh isteach inniu agus fan ar an eolas faoi bheartas agus faoi ghníomh do scoileanna!

Ceithre chúis mhaithe chun an t-ardán a úsáid

Tá an School Education Gateway saor in aisce do gach úsáideoir. Anseo is féidir leat an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • FAN AR AN EOLAS – trí ábhar nua gach seachtain, agus ailt tuairimíochta le saineolaithe, ailt nuachta, agallaimh, na foilseacháin is deireanaí agus samplaí cleachtais san áireamh.
  • TEACHT AR ACMHAINNÍ – mar thuarascálacha ó thaighde a rinneadh le gairid, ábhair theagaisc a chruthaíodh sna tionscadail agus sna cúrsaí oiliúna Eorpacha, agus sa tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna, agus ábhar maidir le luathfhágáil scoile a chosc agus uirlis féinmheasúnaithe chun cabhrú leat do ghníomhartha scoile féin a fhorbairt.
  • TÚ FÉIN A FHORBAIRT – tríd an Teacher Academy, a chuireann cúrsaí saor in aisce ar líne arna fhorbairt ag ár saineolaithe inmheánacha, mar aon le seimineáir ghréasáin agus ábhair theagaisc.
  • CUIR TÚ FÉIN AR AN EOLAS FAOI MHAOINIÚ – trí na deiseanna Erasmus+, ina bhfuil trí uirlis praiticiúla (catalóg cúrsaí, eolaire na ndeiseanna soghluaisteachta agus cuardach le haghaidh comhpháirtíochtaí) do scoileanna chun a n-iarratais Erasmus+ a ullmhú.


Beartas agus cleachtas a nascadh

Leis an ardán tacaítear le beartas tosaíochta do scoileanna an Choimisiúin Eorpaigh agus le dúshláin leanúnacha san oideachas scoile. Innéacsaítear an t-ábhar faoi chlibeanna éagsúla, agus lena gcabhraítear leat teacht ar acmhainní abartha atá ag teacht le d'ábhair spéise. Chun cuardaigh de réir clibe agus/nó cineál ábhair, téigh chuig an leathanach cuardaigh agus roghnaigh do rogha clibe agus/nó cineáil ábhair.

Is féidir leat freisin teacht ar na hábhair mhíosúla agus an t-ábhar a thaiscéaladh trí na leathanaigh théama.


Tuilleadh eolais

Míniú ar School Education Gateway agus ar eTwinning:

Pacáiste margaíochta:

Íoslódáil an pacáiste margaíochta i mBéarla anseo. (.ZIP, ~27 MB). Tá formhór na n-ábhar ar fáil i 23 theanga; más mian leat iad a íoslódáil i dteanga, eile, roghnaigh an teanga ón roghchlár ag an mbarr ar dheis, agus, scrollaigh anuas go dtí an rannán pacáiste margaíochta. Tá roinnt ábhar le fáil i mBéarla amháin; is féidir leat na comhaid dearaidh a íoslódáil anseo. (.ZIP, ~39 MB).


Is tionscadal an Aontais Eorpaigh é an School Education Gateway. Tá sé á maoiniú ag Erasmus+, clár an AE um Oideachas, Oiliúint, an Óige agus Spórt. Tá sé á threorú ag an gCoimisiún Eorpach (EC) agus á chur chun feidhme ag Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na hEorpa um Oideachas agus Cultúr (EACEA). European Schoolnet, comhpháirtíocht idirnáisiúnta de Aireacht Oideachais Eorpacha a fhorbraíonn an fhoghlaim do scoileanna, do mhúinteoirí agus do dhaltaí ar fud na hEorpa, a fheidhmíonn é thar cheann an Choimisiúin Eorpaigh. Tá nasc idir an School Education Gateway agus eTwinning, an comhphobal do scoileanna san Eoraip.