School Education Gateway -sivuston käyttäjäkysely 2020

Kysymme joka vuosi käyttäjiltämme, miten voimme tarjota parhaiten tietoa koko Euroopasta ja käyttäjien tarpeiden mukaisista mahdollisuuksista kehittää ammatillista osaamista. Vuoden 2020 School Education Gateway -käyttäjäkyselyn tulosten mukaan käyttäjiä kiinnostavat eniten webinaarit ja omaan tahtiin tehtävät verkkokurssit, joilla voi kehittää ammattitaitoa. Lue lisää tästä tulosten tiivistelmästä!

Ketkä vastasivat kyselyymme?

Tänä vuonna kyselyyn saatiin 686 vastausta. Tyypillinen vastaaja oli toisen asteen oppilaitoksessa työskentelevä nainen, joka asuu Etelä-Euroopassa.

Useimmat vastaajat sanoivat käyvänsä sivustolla kerran kuussa (38 %). Noin neljäsosa käy sivustolla joka toinen viikko tai useammin.

Suurin osa vastaajista oli kuullut School Education Gateway -sivustosta eTwinningin (28 %) tai Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston (24 %) kautta. Toisaalta 13 % vastaajista oli kuullut siitä kollegaltaan.

Mikä on mieluisin tapa kehittää ammattitaitoa verkossa?

Vastaajille mieluisimpia tapoja olivat jonkin verran vuorovaikutusta sisältävät webinaarit (48 %) ja omaan tahtiin opiskeltavat kurssit (44 %). Vähiten suosittuja olivat pitkät kurssit (10–12 tuntia viikossa), joissa on vertaisoppimista (11 %).

Vapaamuotoisissa kommenteissa osa vastaajista kertoi olleensa tyytyväisiä webinaarien toteutukseen koulusulkujen aikana, koska he olivat kiireisiä ja webinaarit tarjosivat hyödyllistä tietoa erilaisista kiinnostavista aiheista. Vertaisoppiminen jakaa mielipiteitä: osa käyttäjistä piti sitä yhtä tärkeänä kuin itse materiaalia, kun taas osa piti sitä liian aikaavievänä.

Mikä on artikkelien, webinaarien ja verkkokurssien merkitys?

Yleisimmin artikkeleita luetaan kerran kuukaudessa (38 %) tai kerran tai pari vuodessa (32 %). Vastaajista 16 % sanoi, ettei lue artikkeleita koskaan.

Webinaarien osalta 14 % vastaajista sanoi osallistuvansa kaikkiin (tai katsovansa niiden tallenteet), mutta 30 % ei ollut koskaan osallistunut niihin.

Verkkokursseille oli puolestaan osallistunut 46 % vastaajista yhden tai useamman kerran, kun taas 26 % ei ollut tutustunut kursseihin lainkaan.

Verkkokursseja pidettiin hyödyllisempinä kuin artikkeleita ja webinaareja.

Mitä hyötyä on Erasmus+ -työkaluista?

Vastaajilta kysyttiin, olivatko he julkaisseet ilmoitusta missään kolmesta Erasmus+ -työkalusta ja jos olivat, olivatko he löytäneet osallistujia tai yhteistyökumppaneita.

Mitä muita seikkoja käsiteltiin?

Kyselyn muut tulokset:

  • Webinaarien puhujiksi halutaan mieluiten kokeneita opettajia (tätä mieltä 46 %) ja kasvatustieteen asiantuntijoita (tutkijoita) (43 %), seuraavina tulivat päättäjät ja rehtorit (molempien kannatus 5 %).
  • 30 % vastaajista on tutustunut eurooppalaiseen koulujen työkalupakkiin. Heistä 60 % piti videoita ja aineistojen ehdottamista erittäin hyödyllisenä, samoin hyödyllisenä pidettiin aineistokokoelmaa (59 %). Vain 44 % piti itsearviointityökalua erittäin hyödyllisenä, mutta 27 % vastaajista ei ollut käyttänyt sitä ennen kyselyyn vastaamista.
  • 23 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä sivuston YouTube-kanavaa säännöllisesti tai käyneensä siellä ainakin kerran. Heistä webinaaritallenteita piti erittäin hyödyllisenä 69 % ja MOOC-videoita 66 %.
  • 40 % vastaajista käyttää sivustoa äidinkielellään, kun taas 60 % käyttää sitä muulla kuin äidinkielellään. Vastaajien tärkeimmät syyt käyttää sivustoa muulla kuin äidinkielellä olivat tottumus käyttää selaamiseen muuta kieltä (32 %) ja halu parantaa kielitaitoa (16 %). 5 % vastaajista ilmoitti, ettei tiennyt sivuston olevan saatavilla muilla kielillä. Vain murto-osa (1 %) sanoi, että käännökset eivät ole riittävän hyviä.

Käyttäjäkysely oli avoinna 20.5.–28.6.2020. Haluamme kiittää kaikkia, jotka osallistuivat ja siten auttoivat meitä kehittämään sivustoa entistäkin paremmaksi.

Tunnisteet: