Opettajat ja koulujen johtajat

Euroopassa on yli viisi miljoonaa opettajaa. Heidän tietonsa, taitonsa ja asenteensa ovat erittäin tärkeitä, sillä opetuksen tasolla on suora vaikutus oppimistuloksiin. Samalla opettajiin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia, jotka myös muuttuvat koko ajan, joten he tarvitsevat tukea voidakseen jatkuvasti kehittää omia taitojaan. Laadukas opettajankoulutus, uusille opettajille annettava ammatillinen tuki ja mahdollisuudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen korkeatasoisen täydennyskoulutuksen avulla on tärkeää.

Johtajuudella on keskeinen merkitys luotaessa onnistumisen edellytyksiä koulutusjärjestelmien kaikilla tasoilla. Koulujen johtajat – mikä ei tarkoita pelkästään rehtoreita – ovat tärkeitä henkilöitä myös toimivien yhteyksien luomisessa koulujen, koulutuksen eri tasojen, perheiden, työelämän ja paikallisyhteisön välille pyrittäessä yhteiseen tavoitteeseen, oppilaiden osaamistason nostamiseen.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö