Luonnontieteet ja matematiikka (LUMA, STEM)

Matemaattinen osaaminen on kykyä kehittää ja soveltaa matemaattista ajattelua monenlaisten arkisten ongelmien ratkaisemiseen. Luonnontieteellinen osaaminen tarkoittaa kykyä ja halukkuutta selittää luonnonilmiöitä hyödyntämällä tietämystä ja eri menetelmiä, muun muassa havainnointia ja kokeiden tekemistä, jotta saadaan selville kysymyksiä ja voidaan tehdä näyttöön perustuvia päätelmiä.

Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian alalla (LUMA, STEM) sovelletaan tietoa ja tutkimusprosesseja, jotta voitaisiin ymmärtää maailmaa paremmin ja vaikuttaa siihen.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö