Henkilökohtaiset, sosiaaliset ja oppimistaidot

Koulun tärkeänä tehtävänä on antaa nuorille eväät huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, niin että he kykenevät elämään ja työskentelemään muiden kanssa erilaisissa tilanteissa.

Keskeisiä asioita ovat esimerkiksi sosiaalinen vuorovaikutus, mielen ja kehon terveyden sekä terveellisten elämäntapojen vaaliminen, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä osaamisen kehittäminen.

Oppimiskokemukset voivat olla mahdollisuuksia tarkastella kriittisesti omaa elämäntapaa sekä omia viestintä- ja yhteistyötaitoja. Ne voivat myös kannustaa nuoria suhtautumaan elämään tavoitteellisesti sekä olemaan suvaitsevaisia, niin että he arvostavat moniarvoisuutta, kunnioittavat toisia ja ovat valmiita voittamaan ennakkoluuloja ja tekemään kompromisseja.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa on tärkeä, sillä se osallistaa koko kouluyhteisön (koulujen johtajat, henkilöstön, oppilaat ja perheet).

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö