Luku- ja kirjoitustaito

Luku- ja kirjoitustaito on kykyä tunnistaa, ymmärtää, ilmaista, luoda ja tulkita käsitteitä, tunteita, tosiasioita ja mielipiteitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Se tarkoittaa kykyä viestiä ja olla yhteydessä muiden kanssa tarkoituksenmukaisella ja luovalla tavalla.

Riittävä luku- ja kirjoitustaito on edellytys täysipainoiselle osallistumiselle nyky-yhteiskunnan elämään. Digitaaliteknologia laajentaa lukemisen ja kirjoittamisen muotoja sekä monipuolistaa tiedon lähteitä käyttämällä kuva-, ääni- ja digimateriaalia eri tieteenaloilla ja eri asiayhteyksissä.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö