Oppimisympäristö

Oppimisympäristö tarkoittaa sekä toimintakulttuuria että opettajien ja oppilaiden fyysistä ympäristöä.

Se tarkoittaa siis sitä, millä tavalla erilaiset opetus- ja arviointitavat nivoutuvat toisiinsa ja miten ne yhdistyvät muihin luokan hallinnan prosesseihin. Se tarkoittaa fyysisiä huoneita, joissa oppitunnit pidetään, mutta myös muita oppimistiloja, joita luodaan ja käytetään. Opettajat ovat tärkeimpiä oppimisen edistäjiä, mutta myös koulun muut työntekijät ja vanhemmat vaikuttavat osaltaan oppimisympäristön luomiseen.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö