Kielten opiskelu

Kielten opettaminen ja oppiminen on erittäin tärkeää, jotta Euroopan kansalaiset voivat liikkua, työskennellä ja opiskella vapaasti kaikkialla Euroopassa. Tämä edistää kasvua ja työllisyyttä sekä parantaa muiden maiden ja kulttuurien tuntemusta. On myös tärkeää varmistaa, että kielitaidon puute ei estä yhteiskunnan elämään osallistumista. Euroopan komission tehtävänä on yhteistyössä jäsenmaiden hallitusten kanssa pyrkiä saavuttamaan kieltenoppimisen strategisten puitteiden mukaiset tavoitteet yhdessä Erasmus+ -ohjelman toimintojen kanssa.

Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima on tunnustus, jolla halutaan edistää uusien menetelmien kehittämistä kieltenopetukseen ja -opiskeluun kaikilla koulutusasteilla. Eurooppalaisen laatuleiman saaneet kielihankkeet ovat edistäneet merkittävästi innovatiivisten menetelmien käyttöönottoa kieltenopetuksessa ja -opiskelussa kaikkialla Euroopassa.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Kielipolitiikkaa käsittelevä Euroopan neuvoston portaali tarjoaa myös runsaasti aiheeseen liittyvää aineistoa. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö