Osallistava koulutus ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen

Oppijan opintopolku voi pirstoutua monella tavalla, mikä voi johtaa alisuoriutumiseen ja mahdollisesti koulunkäynnin keskeyttämiseen. Siirtyminen koulusta tai kouluasteelta toiseen voi olla ongelmallinen vaihe, mutta tällöin myös muita ongelmia voi tulla esiin. Myös koulutukseen pääsy voi olla monille nuorille vaikeaa.

Yksi kymmenestä eurooppalaisnuoresta lopettaa opiskelun, ennen kuin hänellä on sellaista osaamista ja ammattitaitoa, mitä onnistunut siirtyminen työmarkkinoille ja aktiivinen osallistuminen nyky-yhteiskunnan elämään edellyttää. Tällöin myös työttömyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden riski kasvaa.

Nuorten koulunkäynnin keskeyttämiseen on monia syitä: henkilökohtaiset tai perheen ongelmat, oppimisvaikeudet tai heikko sosioekonominen tilanne. Myös koulutusjärjestelmän piirteet ja koulun ilmapiiri ovat tärkeitä tekijöitä prosessissa, jonka myötä oppilas joko osallistuu tai jää syrjään. Opintopolkuihin voi sisältyä monia eri tapoja opiskella ja toimia. Tämä voi olla oppijan kannalta myönteistä, jos polut ovat joustavia ja vanhemmat ja oppilaat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa koko kouluyhteisö (koulujen johtajat, henkilöstö, oppilaat ja perheet) osallistuvat yhtenäiseen, kollektiiviseen ja yhteistyöhön perustuvaan toimintaan sekä tiiviiseen yhteistyöhön koulun ulkopuolisten sidosryhmien ja paikallisyhteisön kanssa.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö

Video esittelyssä

Linkkejä

Ota selvää Erasmus+ -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista kouluille ja opettajille

Hae eTwinning-sivustolta kumppaneita koulujen yhteistyöhön

Tutustu eurooppalaiseen koulujen työkalupakkiin ja ota selvää, millä toimilla voit vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä