Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella voidaan luoda hyvä alku elämälle. Varsinkin vähempiosaisille lapsille varhaiskasvatus on keskeinen tekijä myöhemmän koulutuksen, hyvinvoinnin, työllistyvyyden ja sosiaalisen integraation kannalta. Komissio on määrittänyt varhaiskasvatuksen alan ensisijaiset tavoitteet, joilla pyritään parantamaan lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavien palveluiden laatua ja saatavuutta.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö