Digitaaliset taidot

Euroopan digitaalista murrosta kiihdyttää uuden teknologian nopea kehitys: tekoäly, robotiikka ja pilvipalvelut kehittyvät koko ajan. Kuten aiemmat suuret tekniset edistysaskeleet aikanaan, myös digitalisaatio vaikuttaa siihen, miten ihmiset elävät, pitävät yhteyttä, opiskelevat ja työskentelevät. Siksi digitaalisen osaamisen elinikäinen kehittäminen on tärkeää.

Digitaalisen teknologian tarkoituksenmukaisesta opetuskäytöstä voi yhtä lailla olla hyötyä muidenkin taitojen opetuksessa ja oppimisessa. Luokkahuoneen ovia voi avata tutkimuksen, elinkeinoelämän ja muiden kulttuurien maailmaan. Verkon tarjoamat aineistot ja yhteistyömahdollisuudet voivat parantaa opettajien ja oppilaiden toimintamahdollisuuksia. Mahdollisuus käyttää digiteknologiaa voi vähentää sosioekonomiselta taustaltaan hyvä- ja huono-osaisten oppilaiden oppimistulosten välisiä eroja. Yksilöllinen oppiminen ja monipuolisemmat arvioinnin muodot voivat parantaa motivaatiota.

Euroopan komissio tukee opettajia, kouluja, päättäjiä ja muita alan toimijoita monenlaisilla verkkotyökaluilla ja -aineistoilla. Tässä osiossa on uusimmat artikkelit, julkaisut ja muut aineistot, joissa käsitellään digitaalista opetusta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta.

Uusin sisältö

Video esittelyssä

Linkkejä

Ota selvää Erasmus+ -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista kouluille ja opettajille

Hae eTwinning-sivustolta kumppaneita koulujen yhteistyöhön

Digitaalisen opetuksen arkistoidut sivut (artikkeleita Open Education Europa -sivustolta)

Digitaalisen osaamisen viitekehys

SELFIE-hanke