Kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot

Nuorilla tulisi olla mahdollisuus oppia ymmärtämään ja arvostamaan sitä, millä tavoin ajatuksia ja merkityksiä viestitään ja ilmaistaan luovasti eri kulttuureissa ja eri välineiden avulla. Näitä välineitä ovat esimerkiksi painetut tekstit (kirjat, lehdet), verkkosivustot, teatteri, elokuva, tanssi, pelit, taide ja muotoilu sekä musiikki.

Nuoret voivat rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään myös koulussa. He tarvitsevat taitoa ilmaista luovasti ajatuksia ja tulkita niitä sekä taitoa suhtautua empaattisesti kokemuksiin ja tunteisiin. Tätä voi oppia monenlaisten prosessien (monitieteinen oppiminen mukaan lukien) ja välineiden kautta, ei vain perinteisten ”taiteiden” avulla.

Koulut voivat myös tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten organisaatioiden kanssa, niin että saadaan monipuolisia oppimiskokemuksia.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö