Kansalaiskasvatus

Euroopan maissa kansalaisten tulisi osallistua yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään, ei vain demokraattisten perusarvojen vaalimiseksi yksilöiden ja yhteiskunnan elämässä, vaan myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi yhä kasvavan sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden keskellä. Tällaisena aikana nuoret tarvitsevat oikeanlaisia tietoja, taitoja ja asenteita. Sosiaalisten ja kansalaistaitojen kehittäminen sekä tasa-arvon, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen kouluopetuksessa on edelleen yksi Koulutus 2020 -ohjelman päätavoitteista. Tehokkaiden toimintatapojen kehittäminen tämän tavoitteen saavuttamiseksi on merkittävä haaste päättäjille ja alan toimijoille.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö